In een jaar kan veel veranderen. Ook in je werk. Denk bijvoorbeeld aan een salarisverhoging of een verandering van baan waardoor je meer of minder opvang nodig hebt voor je kind(eren). Verandert er iets in je situatie? Dan heeft dit invloed op de kinderopvangtoeslag die je maandelijks ontvangt.

Wist je dat de maandelijkse kinderopvangtoeslag een voorschot is? Het bedrag hangt af van hoe jouw situatie er dat jaar naar verwachting uitziet. Denk bijvoorbeeld aan je inkomen of het aantal opvanguren dat je afneemt. Daarom is het belangrijk regelmatig te checken of je gegevens nog kloppen en veranderingen meteen door te geven via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag.

Hieronder drie veranderingen in je werk die invloed hebben op je kinderopvangtoeslag:

Verandering 1: Je salaris verandert

Verandert je inkomen of dat van je toeslagpartner? Geef de wijziging zo snel mogelijk door. Na het doorgeven zie je direct hoe je toeslag verandert. Vooraf kun je het ook al eenvoudig checken met de handige rekenhulp.

Verandering 2: Je hebt een wisselend inkomen

Ook als zzp’er of flexwerker kun je recht hebben op kinderopvangtoeslag. Maar als zzp’er of flexwerker is het soms wel wat lastiger om je inkomen in te schatten. Heb je een wisselend inkomen? Maak dan een schatting en zet voor elk kwartaal een herinnering in je agenda om te checken of je schatting nog klopt. Pas je schatting zo nodig aan.

Verandering 3: Je verliest je baan

Als je je baan verliest, heb je nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dat geeft jou de ruimte om eventueel nieuw werk te vinden, terwijl jouw kind(eren) op de opvang zitten. Belangrijk is dat je wel meteen doorgeeft dat je geen werk meer hebt.

Andere veranderingen

Naast veranderingen in je werk, kunnen ook andere veranderingen in je leven invloed hebben op de kinderopvangtoeslag. Je gaat bijvoorbeeld scheiden, neemt meer of minder opvanguren af, hebt geen opvang meer nodig voor je kind of het uurtarief van de opvang verandert.

Door je gegevens regelmatig te checken en veranderingen meteen door te geven, ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig. Als je geen wijzigingen doorgeeft, wordt het namelijk pas na afloop van het jaar duidelijk dat je situatie anders was dan vooraf ingeschat. Je hebt dan meer of minder toeslag gekregen, waardoor je geld terug krijgt of moet terugbetalen. Meer weten? Kijk op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.

Verandert er iets in je situatie? Pas dan je gegevens voor de kinderopvangtoeslag aan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of gebruik de app Kinderopvangtoeslag.

In opdracht van de Rijksoverheid.