Lach maar naar het vogeltje. Er worden weer straatfoto’s gemaakt in Nederland. Grote kans dat ook in jouw gemeente voertuigen van Cyclomedia rondrijden om de jaarlijkse opnames van de Nederlandse buitenruimte te maken.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevatten foto’s mogelijk privégegevens. Dus hoe zit het precies met jouw privacy? De feiten op een rij.

Panorama’s vanaf de openbare weg

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360-graden-panoramafoto’s, ook wel cyclorama’s genoemd, vanaf de openbare weg. De auto’s zijn uitgerust met een camerasysteem waarmee ze al rijdend geometrisch nauwkeurige panoramafoto’s kunnen maken.

Bij een snelheid van maximaal 120 kilometer per uur wordt er om de vijf meter een foto gemaakt. Cyclorama’s zijn dus niet real-time, want er wordt niet gefilmd. De foto’s laten alleen zien hoe de situatie op die dag was.

Wie gebruiken de foto’s en waarvoor?

Als particulier kan je zo’n foto van de buitenruimte niet zomaar bekijken. De beveiligde database met straatfoto’s is alleen toegankelijk voor klanten van Cyclomedia.

De straatfoto’s worden gebruikt door organisaties en bedrijven in de publieke en particuliere sector. Denk aan gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen, maar ook nutsbedrijven en adviesbureaus op het gebied van infrastructuur.

Zij gebruiken de straatfoto’s bijvoorbeeld voor inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving. Maar ook voor ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen.

Hoe zit dat met jouw privacy?

Zoals je misschien wel weet, wordt een foto van een persoon op basis van de privacywetgeving meestal gezien als een persoonsgegeven. En jouw persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden. Daarvoor is er de AVG. Dankzij deze Europese privacywet is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld.

In het kort zit het met foto’s als volgt. Kan iemand op een foto zonder onevenredige inspanning worden geïdentificeerd? Dan heb je te maken met een persoonsgegeven en is de AVG van toepassing. Maar de AVG geldt niet als je niet direct of indirect identificeerbaar bent.

Cyclomedia verwerkt en registreert de straatfoto’s in een database om deze foto’s – onder strenge voorwaarden – ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties. Gezichten en kentekenplaten die in de opnames zijn vastgelegd worden geblurd en zo onherkenbaar gemaakt. Je kunt als betrokkene een verzoek indienen om inzage, rectificatie, het wissen en beperken van de verwerking van je gegevens. Zo wordt jouw privacy optimaal gewaarborgd.

Nieuwsgierig hoe het maken van beelden van de Nederlandse buitenruimte precies werkt of ook gebruikmaken van deze beelden? Lees verder op cyclomedia.com of bekijk de privacyverklaring van Cyclomedia.