Vakbonden komen in Nederland op voor de belangen van werknemers. Een van de belangrijkste instrumenten is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Ruim 85 procent van alle werknemers heeft een cao. Die geeft houvast en zekerheid, ook bij een conflict met je werkgever.

Deskundig advies

De rol van vakbonden is in de loop van de jaren veranderd, maar de waarde van het vakbondslidmaatschap is nog steeds onverminderd groot. Een vakbond kan je persoonlijk deskundig adviseren, is bekend met jouw werk en komt op voor jouw rechten.

Minimum loon, vakantiedagen of verlofrechten? 90 procent van de werknemers valt onder een cao. Als je onder een bedrijfstak valt en de cao is algemeen verbindend verklaard moet de werkgever de betreffende cao bepalingen naleven.

Als je bijvoorbeeld twijfelt of je loon wel klopt, rekent een vakbond dat voor je na. En als je aan een nieuwe baan begint, kunnen juristen je contract controleren. Ook bij ontslag helpen onderhandelaars van de bond je met een goede ontslagvergoeding en begeleiding naar ander werk. Deze dienstverlening is ook bij het lidmaatschap van CNV Vakmensen inbegrepen evenals juridische hulp voor niet werk gerelateerde kwesties.

Een cao biedt bescherming

De belangrijkste taak van vakbonden is het maken van afspraken over werk en inkomen. Deze afspraken worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, beter bekend als een cao. Dit doen zij samen met hun leden. In de cao staan afspraken over bijvoorbeeld salaris, vakantiedagen, scholing en toeslagen. In Nederland zijn er meer dan duizend verschillende cao’s, zowel voor afzonderlijke bedrijven als voor complete bedrijfstakken (zoals bouw, kappers, schoonmaak of horeca).

Je kunt een cao zien als een uitgebreide versie van een arbeidscontract waarin de afspraken wettelijk zijn vastgelegd voor jou en je collega’s. Gaat het niet zoals het in de cao beschreven staat? Dan kun je jouw werkgever hierop aanspreken.

Bijstand van CNV Vakmensen in juridische kwesties

Onderhandelaars en juristen van CNV Vakmensen zijn hier dagelijks mee bezig. Een mooi voorbeeld van de kracht van de cao maakte een werkneemster bij een bloementeler mee. Zij had al een aantal jaar een deel van haar overuren niet uitbetaald gekregen. De werkgever wil deze overuren echter niet uitbetalen omdat er een persoonlijke regeling was afgesproken met alle werknemers: als er in een drukke week meer dan 38 uur gewerkt wordt, dan gaan de overuren in een pot. Wanneer er in een week minder werk te doen is, kunnen deze overuren worden afgeschreven.

Het draait uit op een rechtszaak waarin CNV Vakmensen de werkneemster bijstaat. De rechter maakt korte metten met de eigen regeling van de bloementeler. "Een cao is er niet voor niets", oordeelt de rechter. "Als een werkgever zelf afspraken maakt met zijn werknemers, dan zijn die van een lagere orde dan de verplichtingen die voortvloeien uit de cao."

Bescherming in verschillende sectoren

Vakbonden nemen regelmatig samen met hun leden cao's onder de loep om verbeterpunten aan te brengen en soms ook om weer opnieuw te onderhandelen over allerlei zaken: bijvoorbeeld salaris, toeslagen, scholing, pensioen en aanvulling bij ziekte. Hier kun jij als lid van een vakbond over meepraten.

Samen sta je sterker
Heb jij ook een kwestie met je werkgever? Met een vakbond lidmaatschap sta je een stuk sterker, nog steeds.

Meer weten? Bezoek hier de website van CNV Vakmensen voor meer informatie.