Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is de enige volksziekte waar nog geen medicijn voor bestaat. 

Alzheimer is een zeer ingrijpende en nog ongeneeslijke hersenziekte. Het aantal mensen dat aan de ziekte lijdt neemt snel toe. Dit jaar telt ons land ongeveer 260.000 mensen met dementie. Tenzij er een geneesmiddel wordt gevonden is de verwachting dat er in 2040 meer dan 500.000 mensen met dementie in Nederland zijn. Met de nationale actie die van 19 oktober tot 30 november loopt, willen de VriendenLoterij en Alzheimer Nederland zoveel mogelijk geld werven voor onderzoek naar alzheimer en andere vormen van dementie. 

Alzheimer is een ongeneeslijke ziekte waaraan men overlijdt binnen gemiddeld acht jaar. Per jaar sterven er zo’n 8.000 mensen aan alzheimer. Zo’n 150 per week, dat is bijna 1 per uur. Maar liefst 1 op de 7 mensen krijgt deze ziekte. Het gaat vooral om ouderen, maar er zijn ook zeker 12.000 patiënten jonger dan 65 jaar. De ziekte komt zelfs voor bij dertigers. Sommigen hebben thuiswonende kinderen. Voor hun gezin en hun werk is de ziekte zeer ingrijpend.

Mantelzorg

Zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. Er zijn 300.000 mantelzorgers voor mensen met dementie. Gemiddeld geven ze twintig uur per week zorg, gedurende gemiddeld vijf jaar. De helft combineert de mantelzorg met een baan en/of de zorg voor kinderen. Dat geeft aan dat dementie een enorme impact heeft op het leven van heel veel mensen. En op de economie. 

Werken aan een oplossing kost tijd en geld. Onderzoek naar medicijnen die alzheimer kunnen genezen of voorkomen is daarom noodzakelijk. De VriendenLoterij en Alzheimer Nederland slaan daarom de handen ineen voor de grootste nationale actie ooit voor een toekomst zonder alzheimer: de VriendenLoterij PrijzenMarathon. Deelnemers aan deze actie dragen met de helft van hun lotprijs bij aan alzheimeronderzoek, zolang ze blijven meespelen, en maken zelf kans op 325.000 prijzen tot maar liefst 1 miljoen euro. De actie loopt van 19 oktober tot 30 november.

Kijk voor meer informatie op www.vriendenloterij.nl/samen