Sinds de start van dit schooljaar zijn ook leerlingen vanaf tien jaar van harte welkom op Academie Tien, de school voor mavo, havo en vwo in Leidsche Rijn. Deze junioren wordt een geleidelijke overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs geboden.

Dit nieuwe schooltype kan een oplossing zijn voor leerlingen en hun ouders die de overgang naar de middelbare school nu te groot vinden. "Scholieren hoeven bij ons pas op hun veertiende te kiezen voor vmbo, havo of vwo", vertelt Albert Wijnsma, rector van Academie Tien. "Ze stromen daar dan in het derde jaar in."

Niet te vroeg

Basisscholen OBS 't Zand en Waterrijk zijn verantwoordelijk voor het onderdeel primair onderwijs van dit nieuwe concept, ontwikkeld door de schoolbesturen van NUOVO Scholengroep en SPO Utrecht. In het buitenland hoeven leerlingen pas op latere leeftijd keuzes te maken voor het voortgezet onderwijs.

"In Nederland zijn we kampioen vroeg-selecteren", vindt Antoinette Crawfurd, directeur van 't Zand. "Veel kinderen zijn nog niet uitontwikkeld als ze moeten kiezen. Door die vroege selectie kunnen leerlingen op een verkeerd schoolniveau terechtkomen. Funest voor laatbloeiers, want zit je eenmaal op het vmbo of de havo, dan is het lastiger doorstromen naar een hoger niveau."

Gemixte lessen

De eerste klas met junioren – leerlingen vanaf tien jaar – begon dit schooljaar bij Academie Tien. Ze krijgen les op het niveau van groep 7 en 8 van de basisschool. Voor de klas staat een vaste leerkracht, die ook de rol van coach op zich neemt. "Daarnaast maken ze vast kennis met het voortgezet onderwijs", vertelt Albert Wijnsma. "Vakdocenten van Academie Tien geven onder meer les in Engels, filosofie, natuur & techniek, mens & maatschappij en kunst & cultuur. Ieder kind op z'n eigen niveau."

Toekomstburgers

Alle kinderen zijn welkom op deze nieuwe 'Route 10-14'. "We richten ons zeker niet uitsluitend op superslimme of hoogbegaafde kinderen", legt Antoinette uit. "Maar wél op leerlingen die graag op deze manier willen leren. En op ouders die open staan voor verandering en mee willen gaan in onze maatschappelijke visie."

Rector Albert Wijnsma: "Academie Tien mag je zien in de letterlijke betekenis. Als plein van ontmoeting, óók voor tienjarigen. Hier koesteren we de vrijheid om je te ontwikkelen en dagen we onze leerlingen continu uit. Niet alleen de leerlingen die wat meer opvallen. Dit concept is er juist om niet vooraf te selecteren. We kijken naar wat kinderen nodig hebben. Zien we kansen om te versnellen? Dan grijpen we die met beide handen aan. Zo ontwikkelen we talent, op weg naar wat wij future citizens noemen."

Overstappen naar de junioren in de 'Route 10-14'

Komend schooljaar start er een nieuwe klas leerlingen uit de groepen 7 en 8 op Academie Tien. Ook zij krijgen de tijd om zich te ontwikkelen en te ontdekken wat bij ze past. Ze worden uitgedaagd met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding door leerkrachten uit basis- en voortgezet onderwijs om zelf keuzes te maken.

Op woensdag 19 februari wordt er een informatieavond voor deze junioren georganiseerd. Wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Albert Wijnsma (030-7820999 of infojunioren@academie-tien.nl). Meer informatie vind je ook op de website: www.academietien.nl.