De overheid vindt dat de helft van de VvE’s te weinig spaart, wat tot achterstallig onderhoud kan leiden. Daarom treedt er vanaf 2018 een nieuwe wet in werking. Wat betekent dit voor eigenaren?

Wanneer je een appartement of flat koopt, dan word je als het ware eigenaar van een deel van het appartementsgebouw. Samen met andere eigenaren ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. Dit wordt geregeld door een Vereniging van Eigenaren (VvE), waar je automatisch lid van wordt.

Verplichte minimale reservering

Elke VvE is wettelijk verplicht een reservefonds op te zetten voor groot onderhoud, denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Duurzaamheidsmaatregelen zoals vloer- of dakisolatie valt hier ook onder.

Per januari 2018 moeten leden van de VvE er samen voor zorgen dat er genoeg geld in het reservefonds zit. Om te voldoen aan de jaarlijkse verplichte minimale reservering heeft de VvE twee mogelijkheden:

1. Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
Een meerjarig onderhoudsplan is de beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen. Hierin staat welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen wanneer moet plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar. Ook de kosten hiervan staan hierin vastgelegd. Zo weet de VvE hoeveel er maandelijks gereserveerd moet worden om het te kunnen betalen.

2. Minimale reservering herbouwwaarde gebouw
Wanneer er geen MJOP is, kan de VvE ervoor kiezen om jaarlijks minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde (staat vermeld in de gebouw- en opstalverzekering) te reserveren.

Stel: een complex met 15 appartementen heeft een herbouwwaarde van 2 miljoen euro. Dit betekent dat elke eigenaar maandelijks 55,55 euro in het reservefonds moet storten.

Lening

In de nieuwe wet staat ook expliciet dat VvE’s geld mogen lenen. Elke eigenaar is dan alleen aansprakelijk voor zijn eigen deel van de lening. Bij verkoop van een appartement gaat de aansprakelijkheid en het deel van de lening van het VvE-lid over naar de nieuwe eigenaar.

Verplichting tot onderhoud

Tijdens de periodieke Algemene ledenvergadering (ALV) worden alle lopende zaken, en straks dus ook met MJOP of de minimale reservering, besproken met alle VvE-leden.

Wil je meer invloed hebben? Dan kun je je aansluiten bij de VvE-vergadering, dit is het hoogste orgaan en neemt de besluiten over onderhoud, de begroting en de jaarrekening.

Maar de verantwoordelijkheid van een voldoende gevulde kas blijft uiteindelijk bij alle eigenaren. Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een VvE-vergadering bijeenroepen en voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. In ernstige gevallen kan de gemeente de VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en deze uit te voeren.

Houd dus rekening met deze vaste lasten wanneer je een appartement of flat koopt. Ga naar abnamro.nl om je maximale hypotheek en maandbedrag te berekenen.