AMSTERDAM - Xander de Buisonjé start op 7 februari met een tournee door Nederland. Hijheeft hiervoor een nieuwe begeleidingsgroep geformeerd, nadat hij vorig jaarafscheid nam van zijn band Volumia.

De leden daarvan besloten verder te gaanals Engelstalige rockband. Of De Buisonjé een nieuwe muzikale stijl zal gaanvolgen is tot nu toe nog in nevelen gehuld. Inmiddels heeft de zanger, dievorig jaar onder groot rumoer aan de kant werd gezet door zijn toenmaligevriendin Wendy van Dijk, een nieuw album opgenomen dat op dit moment wordtgemixed.

Binnenkort zal Xander de Buisonjé zal acte de presence geventijdens De Vrienden Van Amstel Live.