AMSTERDAM - Eminem is volgens zijn oma weer samen met zijn ex-vrouw Kim. Het duoscheidde in 2000, na een spraakmakende vechtpartij op een parkeerplaatswaarbij de rapper een man bedreigde waarvan hij dacht dat deze iets metzijn vrouw had.

Betty Kresin, Eminem's grootmoeder, zegt echter dat Kimweer bij Eminem is ingetrokken. "Ze zijn weer bij elkaar en volgens mijis Marshall er erg blij mee."

De verzoening houdt tevens in dat Eminemweer samen woont met zijn dochtertje Hailie Jade. "Hij is eenfantastische vader en ik sta er niet van te kijken dat hij dezesituatie wenste. Ik wil dat hij gelukkig is, want daar heeft iedereentenslotte recht op."