AMSTERDAM - Britney Spears heeft de rechter gevraagd een uitgaansverbod voor eenJapanse stalker uit te vaardigen. Masahiko Shizawa, een 41-jarige manuit Yokohama, achtervolgt de zangeres naar verluidt als sinds septemberdit jaar. Hij is komen opdagen bij Spears onderkomen in Los Angeles enhaar tweede huis en het huis van haar ouders, beide buiten Californië.

Verder stuurt hij foto¹s van zichzelf, soms voorzien van de tekst 'Ikzit je achterna' en weigert hij te vertrekken wanneer hem dat gevraagdwordt. Spears heeft de rechter nu verzocht dat Shizawa op zijn minst meter afstand van haar moet bewaren. Ook mag hij op geen enkelewijze proberen in contact met Spears te komen.

Of de rechter op de eisvan Spears is ingegaan is nog onbekend, maar over het algemeen komt menin Amerika tegemoet aan voornoemde voorwaarden, zeker wanneer hetberoemdheden betreft.