STAPHORST - Rockgroep Normaal mag op 22 september optreden in Staphorst. Burgemeester Joop Alssema wil het concert niet op principiële gronden weigeren, meldde hij dinsdag. De SGP in Staphorst had de burgemeester verzocht het concert te verbieden, omdat de taal die de aanhang van Normaal gebruikt, in strijd zou zijn met de normen en waarden in de gemeente.

Ook vreesde de grootste partij van Staphorst excessief drankgebruik tijdens het concert van de plattelandsrockers.

Bezwaren

"Ik begrijp de principiële bezwaren van een deel van onze bevolking. Als burgemeester kan ik de aanvraag om een vergunning echter niet langs de meetlat van principes leggen, maar moet ik mij baseren op beleid en regels en vooral aandacht schenken aan de juridische houdbaarheid van een besluit", aldus de burgemeester.

Dorpsregels

De SGP verwees wat de taal van de aanhang betreft naar de dorpsregels, opgesteld door het Platform Normen en Waarden. Volgens de burgemeester moet het naleven van deze regels voor het grootste deel van de inwoners zelf komen. "Deze regels kunnen niet juridisch worden afgedwongen."

Zanger Bennie Jolink van Normaal reageerde eerder in een open brief dat de band niet godslasterlijk bezig is. "Wij zijn de enigen in de muziekwereld die het voor de boeren opnemen. Omdat verreweg de meeste boeren gelovig zijn, zouden wij de laatsten zijn die de boeren de troost van het geloof willen ontnemen."

Vrijheid

Volgens Dick van Berkum, manager van de groep, kan Staphorst een mooi feest tegemoetzien. "We hebben zelf nooit gedacht dat het concert zou worden tegengehouden, daar was geen aanleiding voor. De vrijheid om te feesten blijft. En al hadden we slechts met een gitaartje voor het gemeentehuis mogen staan, dan nog waren we gekomen."

Normaal zal tijdens het concert nog even terugkijken op deze gebeurtenissen. "We laten zeker iets merken. En de mensen van de SGP zijn uiteraard van harte welkom om te komen kijken."