AMSTERDAM - De advocaat van prinses Margarita mr. G. Kemper heeft van de omroep Talpa de transcriptie geëist van het twistgesprek tussen koningin Beatrix en zijn cliënte zoals dat vorige week donderdag in het programma Barend en Van Dorp werd nagespeeld. Het tv-duo zou de tekst van een onbekende in de bus hebben gekregen.

Kemper eist namens de prinses ook 25.000 euro schadevergoeding van Talpa omdat zij de uitzending als zeer pijnlijk heeft ervaren en ook beschouwt als een inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer.

De transcriptie lijkt dus wel degelijk voor een deel een weergave van het gesprek in 2002 van koningin Beatrix met haar nichtje. 'We herkenden wel van alles', aldus Kemper.

Als Talpa niet over de brug komt, begint Kemper een bodemprocedure.