AMSTERDAM - De alternatieve arts C.J.M.B. uit Haarzuilens mag nooit meer als arts optreden. Het Regionaal Medisch Tuchtcollege van Amsterdam heeft dat vrijdag bepaald. De arts heeft de actrice Sylvia Millecam tijdens haar ziekte noodzakelijke medische zorg onthouden. Millecam overleed in de zomer van 2001 aan borstkanker.

Twee andere artsen uit het alternatieve circuit, J.A.M. K. en H.F. D., die de actrice ook hebben behandeld, worden respectievelijk een jaar en zes maanden uit hun vak gezet.

Ook zij hebben de actrice, volgens het tuchtcollege, als artsen slecht behandeld omdat zij zich niet aan de professionele richtlijnen voor de behandeling van borstkanker hebben gehouden. Bovendien hebben B. en D. haar niet ingelicht over haar toen nog bestaande kansen op herstel. Maar geen van de artsen is volgens het college verantwoordelijk voor haar overlijden.

Vak

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) had het tuchtcollege eigenlijk gevraagd alle drie de artsen voor altijd uit hun vak te zetten. Het tuchtcollege heeft deze eis niet ingewilligd. Toch zegt de inspectie tevreden te zijn met het oordeel. "Het is nu voor alle alternatieve artsen duidelijk dat de professionele normen voor iedereen gelden, ook voor alternatieve artsen", zei waarnemend inspecteur-generaal N. Oudendijk van de IGZ na afloop.

B. wordt het zwaarst gestraft omdat het niet voor het eerst is dat hij zich voor het tuchtcollege moet verantwoorden. Hij wordt uit het register van artsen geschrapt: de zwaarste maatregel die het college kent. B. is al eerder tijdelijk geschorst geweest. Hij is teleurgesteld over de uitspraak en zal waarschijnlijk tegen de uitspraak in beroep gaan, zei zijn raadsman M. Verviers.

Doorverwezen

Volgens Verviers heeft B. Millecam wel degelijk naar reguliere artsen terugverwezen en heeft hij haar ook voor een chirurgische ingreep doorverwezen naar een specialist. Het college negeert dit feit en heeft volgens Verviers "vrij klakkeloos" de inspectie gevolgd. De advocaat stelde dat de inspectie van de zaak over de beroemde actrice een politieke zaak heeft gemaakt en te weinig objectief te werk is gegaan. Er was volgens hem sprake van een "tunnelvisie".

Het college verwijt de arts K. dat hij Millecam pijnbestrijding heeft onthouden in een periode dat ze erg leed. Ook heeft hij haar valse hoop gegeven door haar een alternatieve behandeling te geven met electro-acupunctuur.

Jomanda

Millecam kwam als patiënt bij internist D. terecht via het 'genezend medium' Jomanda. Hij zegt zelf de actrice alleen adviezen te hebben gegeven.

Overigens loopt nog een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar een aantal genezers of hulpverleners van Sylvia Millecam. Het OM wil niet zeggen om hoeveel artsen of therapeuten het gaat en wie het zijn. Volgens een woordvoerder is er over enkele weken meer duidelijk.

Homeopathie

De artsenvereniging voor homeopathie VHAN wil niet ingaan op de uitspraak van het tuchtcollege. Volgens een woordvoerder heeft homeopathie niets te maken met de methoden die de drie artsen hebben toegepast.

De koepelorganisatie van artsen KNMG reageert instemmend op het vonnis. Een woordvoerster zegt dat artsen bij ernstige aantoonbare ziektes geen onbewezen, alternatieve geneeswijzen mogen toepassen op een patiënt.