AMSTERDAM - Weekblad Privé moet 3000 euro betalen aan prinses Amalia en haar ouders kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima. Het blad publiceerde in september vorig jaar foto's van het Oranje-gezin in badkleding tijdens hun verblijf in het vakantieonderkomen van de koninklijke familie in het Italiaanse Porto Ercole.

De rechtbank in Amsterdam oordeelt woensdag in een civiele procedure over de kwestie dat Privé onrechtmatig handelde. Het moet 3000 euro betalen en mag twee jaar lang geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van prinses Amalia en haar ouders.

De rechtbank maakt hierbij wel een voorbehoud. Als sprake is van publiek functioneren van het koninklijk gezin mogen wel foto's worden gemaakt. Dit geldt ook als het een "maatschappelijk relevante privé-aangelegenheid" betreft en "de publicatie daarover op rechtmatige wijze een bijdrage levert aan een publiek debat over een kwestie van algemeen belang."

Dwangsom

Houdt Privé zich niet aan het vonnis dan moet het tijdschrift 50.000 euro betalen voor foto's van Willem-Alexander en Máxima. Op foto's van Amalia zet de rechtbank een dwangsom van 100.000 euro per editie van het blad waarin de foto's worden gepubliceerd, tot een maximum van 10 miljoen euro.

De rechtbank komt tot de hoge dwangsommen omdat Privé de afgelopen jaren al veelvuldig inbreuk maakte op het privé-leven van de Oranjes. "Aangezien tot op heden uit gedragingen en uitlatingen van gedaagden blijkt dat een krachtige prikkel nodig is om te voorkomen dat gedaagden een onrechtmatige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van eisers", stelt de rechtbank.

Mediacode

Privé wordt niet extra benadeeld, benadrukt de rechtbank. "Zij kunnen zich immers richten naar de Mediacode van het Koninklijk Huis, hetgeen alle andere media ook doen."

Privé weigert deze code te onderschrijven, waarbij media op gezette tijden in de gelegenheid worden gesteld foto's en beeldopnamen te maken. Media worden geacht de koninklijke familie daarbuiten met rust te laten.