BRUSSEL - De Belgische kroonprins Filip heet in de volksmond een houten klaas te zijn. In een interview per e-mail met de Belgische kranten De Standaard en La Libre Belgique geeft hij dat zaterdag in bedekte termen ook toe. "Iemand die een mediaster is, heeft dat meestal zelf zo gewild. Dat is niet onze rol. Wij moeten ten dienste staan van de samenleving."

Het vraaggesprek volgt op de stevige kritiek in België, en dan vooral het Vlaamse landsgedeelte, op het optreden van Filip tijdens een Belgische handelsmissie naar Zuid-Afrika, die eind vorige week eindigde. Volgens meegereisde zakenlieden en anonieme hofdignitarissen maakte Filip daar een ongeïnteresseerde indruk.

Hij raffelde toespraken af, vergat namen van personen aan wie hij al meerdere keren was voorgesteld en vertelde ook vele malen hetzelfde verhaal. Filip zegt "niet ongevoelig te zijn voor kritiek, maar gelukkig ontvangen we ook veel sympathiebetuigingen".

Hofmaarschalk

In België is er al langere tijd kritiek op de wat stijve 45-jarige Filip. Een voormalige hofmaarschalk stelde ooit in een zeldzaam interview met de Vlaamse krant De Morgen dat Filip "het eenvoudigweg niet kan". De kritiek die de afgelopen dagen losbarstte was echter ongehoord, omdat deze massaal was.

Aan het Belgische Hof werd er ook een Vlaamse poging in gezien om de Belgische staat te ondermijnen. Koning Albert, die doorgaans geen interviews toestaat, stelde afgelopen week tijdens een staatsbezoek aan Litouwen "er zeer aan het hart van te hebben".

Monarchie

Door het optreden van Filip is in België de discussie over de rol van de monarchie opnieuw losgebarsten. Commentatoren en politici van diverse partijen opperden om het koningshuis alleen nog maar een protocollaire rol te geven. Filip stelt in het interview met de twee kranten dat het besluit daarover "aan de politiek is".

De antwoorden van Filip zijn overigens ook eerst gelezen en goedgekeurd door de Belgische premier Verhofstadt. Dat is de nieuwe procedure, nadat Filip anderhalf jaar geleden in een interview met de Vlaamse editie van het weekblad Story hard uithaalde naar het extreemrechtse Vlaams Belang, dat België wil opheffen. De prins overschreed daarmee al zijn bevoegdheden.

De extra check door Verhofstadt bleek kennelijk nodig omdat op het laatste moment nog antwoorden zijn gewijzigd. Een en ander verhinderde overigens niet dat er een grote spelfout in de antwoorden staat. Waar het werkwoord gebeuren ergens in een antwoord in de tegenwoordige tijd is gebruikt, staat daar toch een 'd' in plaats van een 't' achter.