DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft zaterdagavond in de Ridderzaal in Den Haag bewindslieden geprezen om hun moed en ook hun bereidheid om hun werk te doen ondanks de druk op henzelf en hun gezinnen. Dat deed ze tijdens een regeringsdiner, waar (oud)bewindslieden, ook uit de West, bijeen waren voor de afsluiting van Beatrix' zilveren jubileum.

"Bij hun ambtsaanvaarding weten degenen die de eed of belofte afleggen, meestal niet precies waar zij aan beginnen. Hun taak blijkt soms zwaarder dan zij hadden gedacht. Er is bovendien moed voor nodig. Dat geldt ook voor de bewindslieden op Aruba en de Nederlandse Antillen, die dikwijls voor de moeilijke opgave staan in kleine gemeenschappen voor het algemeen belang op te komen. Het openbare ambt kan een zware druk leggen op bewindslieden en op hun gezinnen. Het is bewonderenswaardig dat desondanks altijd mensen bereid zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen van dit ambt op zich te nemen en inhoud te geven aan het woord 'minister' in zijn letterlijke betekenis: 'dienaar' - in dit geval van het vaderland", zei de vorstin.

Invulling

De gesprekken met ministers en staatssecretarissen zijn voor haar altijd bijzondere momenten geweest, vertelde ze. "Daardoor heb ik uw vakgebied leren kennen, maar ook gezien hoe iedereen op eigen wijze zijn verantwoordelijkheid opvat, de problemen benadert en een eigen invulling geeft aan de gezamenlijke taak.

Vanzelfsprekend ga ik nu, voor het oog van de media, niet in op die herinneringen. Zij vallen onder het 'geheim van het Noordeinde', waaraan ook ik geacht wordt mij te houden, evenals u allen dat altijd consciëntieus hebt gedaan - in tegenstelling soms tot andere gesprekspartners", sneerde ze vrolijk naar diegenen die uit de school klapten.

Veelzijdigheid

Premier Balkenende, die de culinaire afsluiting met Stellendamse garnalen, kalfshaas en een grand dessert in de Ridderzaal had georganiseerd, was vol lof over Beatrix. "Het koningschap van dit Nederland vraagt ook veelzijdigheid. En die bezit u, Majesteit! Het is een zwaar en veeleisend ambt dat u met grote toewijding vervult.

Waardig en benaderbaar. Uw betrokkenheid is een bindende factor in onze samenleving. De steun van uw echtgenoot prins Claus - die zeer wordt gemist - en uw familieleden is daarbij van onschatbare waarde geweest." Het was een bijzonder gezelschap in de Ridderzaal, aldus de minister-president." Nog nooit zijn alle huidige en vorige ministers, gevolmachtigde ministers, gouverneurs en ministers-presidenten van de laatste 25 jaar bijeen geweest. Het is een uitgebreid gezelschap. Ministers komen en gaan. Maar wij delen allemaal één koningin. U belichaamt de continuïteit in de regering. Een uiterst waardevol element." "U bent 25 jaar onze koningin", vervolgde de premier.

Kandelaars

"Onvermoeibaar. Dat zagen we afgelopen zaterdag ook weer toen u als vrijwilliger vol enthousiasme de lunch serveerde aan ouderen in het verzorgingshuis De Liendert in Amersfoort. Na afloop zeiden de mensen daar: 'Ze is niet te stoppen, ze mag blijven!' Majesteit, wij zeggen hen dit graag na." De koningin kreeg zes zilveren kandelaars, ontworpen en gemaakt door de Schoonhovense zilversmid Wouter van Baalen. De kandelaars bestaan elk uit drie tulpen met handgeslagen bloemen en bladeren.