Op 14 juli verschijnt Britney Spears opnieuw voor de rechter om over haar curatele te praten. De zangeres hoopt onder het gezag van haar vader uit te komen, maar moet daarvoor flink wat stappen zetten. Dit is handig om te weten over de zaak.

Wie is wie in de zaak Britney Spears?

  • Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 gaat over de curatele van zijn dochter. Dat betekent dat hij zeggenschap heeft over haar geld, haar leefomstandigheden en haar gezondheid.
  • Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator over Britneys gezondheid.
  • Bessemer Trust: cocurator over Britneys financiën, heeft aangegeven te willen stoppen.
  • Sam Ingham: Britneys advocaat, heeft aangegeven te willen stoppen, maar blijft aan tot er vervanging is.
  • Mathew Rosengart: wordt genoemd als de mogelijke nieuwe advocaat van Britney.
  • Sam Asghari: Britneys partner.

14 juli is de eerstvolgende zitting in de zaak en naar alle waarschijnlijkheid zal de rechter dan bepalen of de zangeres zelf mag kiezen wie haar advocaat is. Op dit moment werkt Sam Ingham nog voor haar, maar in de hoorzitting op 23 juni heeft Spears laten weten graag zelf te bepalen wie haar vertegenwoordigt in de rechtszaal. Dat gaat niet zomaar, want doordat Spears niet over haar eigen financiën gaat, moeten er afspraken gemaakt worden over hoe een nieuwe advocaat wordt betaald.

Spears zal naar alle waarschijnlijkheid dit keer zelf niet spreken, maar is wel (fysiek of digitaal) aanwezig bij de hoorzitting. Momenteel wordt aangenomen dat de zangeres alles vanuit huis kan meekrijgen via een Zoom-verbinding. Matthew Rosengart, de advocaat die Spears naar verluidt wil aannemen, wordt verwacht in de rechtbank. Mocht de rechter Spears geen toestemming geven om zelf een advocaat uit te kiezen, dan zal haar er een toegewezen worden.

Er is nog altijd geen officiële aanvraag ingediend bij de rechtbank, maar Spears heeft op 23 juni wel laten weten graag onder de curatele van haar vader uit te willen. De zangeres zei tijdens de hoorzitting dat ze er niet van op de hoogte was dat dit mogelijk was, maar dat ze wel van plan was dit te gaan doen nu ze weet wat haar opties zijn. In de rechtbank sprak ze ook haar twijfels uit over cocurator Jodi Montgomery, maar die schreef eerder deze week in rechtbankdocumenten dat de zangeres heeft gezegd dat ze toch wil dat ze aanblijft.

Jamie Spears heeft de rechter gevraagd onderzoek te doen naar de beschuldigingen van zijn dochter tijdens de hoorzitting. Ze zei onder meer dat ze gedwongen werd op te treden, niet zelf mag kiezen of ze een spiraaltje heeft en tegen haar zin lithium toegediend heeft gekregen. Jamie Spears heeft gezegd dat er "juist gehandeld moet worden" als de beschuldigingen uit de onderzoeken waar blijken. Blijkt uit dit onderzoek niet dat de beschuldigingen kloppen, dan ziet de vader geen reden om te stoppen met het curatorschap.