AMSTERDAM - In het wassenbeelden-museum Madame Tussaud wordt het beeld van Pim Fortuynhet vaakst bezocht. Meteen daarna lopen de bezoekers naar Prinses Máxima.Ook de nieuwe Minister-President Jan-Peter Balkenende en Britney Spearsgooien hoge ogen.

In het rijtje beroemde Hollandse kunstenaars komt Herman Brood dit jaar metstip binnen op nummer drie na Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn. Ditblijkt uit de vandaag gepubliceerde Madame Tussaud's Popularity Poll 2002,waarin bezoekers ieder jaar mogen aangeven wie hun favoriete ster is. Dejongste enquête werd ingevuld door 500 personen uit binnen- en buitenland.

Máxima en Lady Di

Veruit de meest favoriete persoon onder de Nederlanders is Prinses Máxima.Opvallend is dat zij vooral populair is onder de vrouwen en dat haar manPrins Willem-Alexander slechts vier keer wordt genoemd door degeënquêteerden. Ook Kylie Minogue en Lady Di blijken populair. Van debezoekers die meededen aan de enquête noemen de meeste Brad Pitt en JuliaRoberts als hun favoriete acteur en Michael Schumacher en David Beckham alshun favoriete sportman. De populairste Nederlandse sporters zijn wielrensterLeontien van Moorsel en zwemster Inge de Bruijn.

Pim Fortuyn

Van de bezoekers aan Tussaud's vindt de meerderheid van de ondervraagdenMáxima het beste beeld; Lady Di volgt op een tweede plaats en vlakhierachter komt Herman Brood. Het zijn in deze categorie voornamelijk debuitenlanders die kiezen voor Lady Di en de Nederlanders voor de andere tweebeelden. Ook Wim Kok en Majoor Bosshardt worden genoemd als 'beste beeld'.De Popularity Poll 2002 toont aan dat Pim Fortuyn het meest aangevraagdebeeld van dit moment is.

Emile Ratelband

Missen als kiespijn doet men Osama Bin Laden en Adolf Hitler, die het meestworden 'gehaat' onder de geënquêteerden. Evenals vorig jaar is ook EmileRatelband (onder de Nederlanders) niet erg geliefd. Britney Spears blijkt inMadame Tussaud's fans te hebben én mensen die haar niet kunnen luchten ofzien. Zij wordt namelijk genoemd bij 'Aan wie heeft u een grote hekel' en'Wie vindt u de hotste persoon van 2002'. In deze laatste categorie scorenook Pim Fortuyn en Máxima (onder de Nederlanders), zangeres Shakira,Jennifer Lopez en Kylie Minogue hoog.

Bij de vraag 'Wie is uw favoriete politicus' worden eigenlijk maar drienamen genoemd. Opvallend hierin is de snelle opmars van Jan-PeterBalkenende, weliswaar nog altijd op ruime afstand tweede na Pim Fortuyn(no.1), maar populairder dan de nummer drie Wim Kok. Nederlanders noemdendit drietal het meest.

Tot slot heeft Madame Tussaud's aan de hand van de Popularity Poll meerinzicht gekregen in roddelend Nederland en de rest van de wereld. Het blijktdat de ondervraagden het liefst roddelen over vrienden en beroemdheden endat men dat het liefst thuis, aan de telefoon of in het café doet. De meestgelezen roddelbladen zijn onder de geënquêteerden Privé en Story.