DEN HAAG - De baby die in het tv-programma Big Brother-huis wordt geboren, moet een eigen kamer krijgen waar niet wordt gefilmd. De televisieproducent Endemol Nederland mag de BB-baby maximaal acht dagen lang één keer per dag niet langer dan twee uur filmen.

De Arbeidsinspectie heeft de "onbeperkte ontheffing" voor het filmen van de baby, waar Endemol Nederland om had gevraagd, afgewezen. De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken maakte dinsdag bekend een "beperkte ontheffing" te hebben verstrekt.

Babykamer

De Arbeidsinspectie stelt met Endemol afspraken te hebben gemaakt over de praktische uitvoering. Zo krijgt de moeder die voor de camera's zal bevallen, vrije toegang tot de babykamer zonder camera's. Dat geldt ook voor een verzorgster van buiten het Big Brother-huis. Dat wordt vermoedelijk een van de grootmoeders, die de baby onbeperkt mag bezoeken en meenemen naar buiten.

In Nederland gelden in het belang van de veiligheid, gezondheid en welzijn van kinderen strenge regels voor hun optreden op televisie, in films en in het theater. Volgens de inspectie moet het belang van het kind vooropstaan en mag zijn ontwikkeling door het werk niet in gevaar komen.