DEN HAAG - De Rijksvoorlichtingsdienst vindt het 'ontoelaatbaar' dat het weekblad Privé heeft uitgepakt met foto's van prinses Amalia tijdens een gezinsuitstapje. Het blad publiceerde twee keer foto's van het erfprinsesje die waren gemaakt tijdens een bezoekje aan een kinderboerderij in Zoeterwoude.

De RVD eist nu per brief van Privé dat het blad 'deze wijze van verslaggeving' niet meer bedrijft. Anders volgen er andere maatregelen, dreigt de dienst.

De RVD vindt leden van het Koninklijk Huis, vooral de kinderen, zich onbespied mogen wanen als ze zich in de eigen privé-, familie- of gezinssfeer bevinden. Dat geldt ook als ze privé op een openbare plek zijn.

Ernstige inbreuk

"Het achtervolgen en (heimelijk) fotograferen van prinses Catharina-Amalia en haar ouders evenals het publiceren van de opnamen wordt als een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer beschouwd, waarvoor geen juridisch toereikende rechtvaardiging bestaat", schrijft de RVD aan Privé.

Uit Nederlandse en Europese rechtspraak kan volgens de dienst worden opgemaakt dat het recht om vrijelijk foto's te maken van en artikelen te schrijven over bekende mensen, moet wijken voor hùn recht op rust als al die inspanningen de privè-sfeer betreffen, het publieke debat niet dienen en de betrokkenen ook nog eens erg hinderen.

Kindermeisje

De RVD beraadt zich ook nog steeds op stappen tegen Privé naar aanleiding van een bericht over Máxima en haar kindermeisje. Volgens Privé zouden de prins en de prinses drie kindermeisjes in dienst hebben en zou een van hen kortgeleden zijn ontslagen, na een tik van de prinses te hebben gehad.

"In werkelijkheid is sinds november 2004 één en hetzelfde kindermeisje in dienst; ook onjuist is dat zij een tik heeft gehad", aldus de dienst. Dit is het tweede kindermeisje van het paar sinds de geboorte van Amalia. Het eerste is volgens de omgeving van het paar vertrokken, omdat prinses Máxima zich niet helemaal kon vinden in haar aanpak.