Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft 85 medewerkers een officiële waarschuwing gegeven omdat ze onrechtmatig het dossier van Samantha de Jong, beter bekend als realityster Barbie, hebben bekeken.

Als ze nog eens de fout in gaan, volgt ontslag op staande voet, zo heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Aangezien dit voor alle betrokkenen de eerste waarschuwing is, volgen nu geen ontslagen.

De medewerkers hadden "geen behandel- of zorgrelatie met de patiënt", aldus het ziekenhuis na intern onderzoek. Begin deze maand werd al bekend dat het waarschijnlijk om tientallen medewerkers ging.

In totaal werken in het HagaZiekenhuis ruim 3.800 mensen, inclusief specialisten.

Aangescherpte procedures

Om privacyschendingen in de toekomst te voorkomen, scherpt het ziekenhuis de procedures verder aan.

Zo krijgen medewerkers een extra waarschuwing wanneer ze een dossier openen, gaat het ziekenhuis met extra steekproeven controleren of de regels worden nageleefd en moet iedere medewerker die toegang heeft tot de patiëntendossiers een online cursus volgen over privacy.

Alle medewerkers krijgen een brief waarin het belang van beroepsgeheim, vertrouwelijkheid en privacy nog eens wordt benadrukt. Tijdens werkoverleg en introductiebijeenkomsten komt ook meer aandacht voor deze onderwerpen.

Patiënten kunnen er daarnaast zelf voor kiezen hun persoonlijke gegevens extra af te schermen voor medewerkers.

Klokkenluider

Realityster Barbie werd in januari in het Haagse ziekenhuis opgenomen na een zelfmoordpoging.

Een klokkenluider maakte via de website Publeaks melding van het veelvuldig misbruik maken van de positie door medisch personeel van het ziekenhuis. Dit is vervolgens onderzocht door het ziekenhuis en de Autoriteit Persoonsgegevens.