Wat leek op de aankondiging van de nieuwe liefde van Gordon, is inmiddels uitgegroeid tot een grote juridische strijd. De vermeende nieuwe liefde van Gordon was niet te spreken over de manier waarop Gordon over hem naar buiten is getreden en sleept de presentator daarom voor de rechter. Hoe sterk zou Gordon staan in deze zaak? 

Gordon plaatst midden februari een reeks foto's, waarop hij te zien is met B.. Het bijschrift van de foto's doet vermoeden dat B., de nieuwe vriend van Gordon is en dat de foto's de aankondiging van hun relatie zijn.

Nog diezelfde dag deelt Gordon opnieuw een bericht, waarin hij vertelt dat hij na het delen van de foto's ontdekt heeft dat zijn nieuwe vriend "meerdere relaties onderhield met mannen en vrouwen". Ook is duidelijk dat de liefde niet geheel wederzijds is. "Ik was de afgelopen maanden intens verliefd en hij ook op mij, dacht ik", zegt Gordon over B.. 

B. maakt ook duidelijk dat hij het contact met Gordon anders heeft ervaren. Volgens Vincent van der Velde, de advocaat van B., is "er geen sprake geweest van een affectieve relatie". B. zou bovendien nooit toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van de foto's van de twee, die volgens de advocaat door Gordon zijn geplaatst "omdat hij door de afwijzing op zijn ziel is getrapt". 

Niet alleen het feit dat Gordon de foto's van de twee plaatste, maar ook de reacties onder de foto's van Gordon zijn onderdeel van het conflict tussen de twee. Uit die reacties blijkt dat sommige vrouwen B. van de foto's herkenden. B. zou deze personen stiekem hebben gefilmd tijdens "seksuele handelingen". Enkele personen claimen om die reden aangifte te hebben gedaan tegen B.. 

B. zegt op zijn beurt dat Gordon niet alleen ongevraagd foto's van hem heeft gepubliceerd, maar ook dat hij "gestalkt en belaagd" is door Gordon. De advocaat van B. zou in het bezit zijn van een groot dossier met hierin berichten die aantonen dat "Gordon zijn cliënt heeft bedreigd en heeft aangekondigd hem het leven zuur te zullen maken". 

Volgens de advocaat van B. hebben gesprekken over de kwestie niets opgeleverd, met als gevolg dat B. naar de rechter wil stappen. Het management van Gordon meldt op zijn beurt dat Gordon de gedane beweringen van B. over stalking en intimidatie "met klem ontkent". Ze worden door Gordon dan ook bestempeld als "smaad en laster." 

Toch een kort geding

Uiteindelijk lijkt het niet tot een zaak te komen: de twee partijen komen tot een overeenkomst. Gordon verwijdert alle foto's van B. van sociale media, waardoor er volgens de advocaat van B. "op dit moment geen noodzaak meer is tot een kort geding".

Eind februari bedenkt B. zich en kondigt aan toch voor een kort geding te kiezen. Gordon zou zich niet aan de afspraken hebben gehouden en hem niet met rust laten. Op 9 april dient de zaak voor de rechtbank in Lelystad, mits ze er niet eerder uit komen. B. zegt het liefst geen rechtszaak te willen.

Charlotte Meindersma van juridisch advieskantoor Charlotte's Law, gespecialiseerd in media- en portretrecht stelt dat er in dergelijke conflicten al snel "wordt gesmeten met termen als stalking, smaad en laster". Maar ze stelt dat er van stalking pas sprake is, als het echt om veel berichten of telefoontjes gaat. Degene die de berichten krijgt moet er dan ook zelf niet meer op reageren. "Ik kan me niet voorstellen dat dit echt om stalken gaat", zegt ze over deze kwestie. 

Vrijheid van meningsuiting

Naast de claims van beide partijen, zijn ook andere juridische aspecten van belang in deze zaak. "Uiteindelijk gaat het om een afweging van twee grondrechten", zegt media-advocaat Gaico Bos. 

In deze zaak speelt het recht van vrijheid van meningsuiting mee. Dat geldt voor Gordon, legt Bos uit. "Ook is er het recht om je persoonlijke levenssfeer te beschermen", vertelt Bos. Dat geldt in deze kwestie voor B. 

Volgens Bos heeft Gordon het recht om zijn mening te verkondigen. "Maar dat recht is niet onbegrensd. Uitingen doen die onrechtmatig zijn, mag bijvoorbeeld niet."

Daarvan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als Gordon B. heeft willen beschuldigen van zijn vermeende daden, maar deze helemaal niet waar blijken te zijn. "Maar ook als de beschuldigingen wel waar zijn, en Gordon echt alleen maar de wereld wilde waarschuwen voor B., kan een rechter oordelen dat Gordon te ver gegaan is", aldus Bos.

Ook maakt het hierbij uit hóe je je verhaal de wereld in slingert. "Gordon heeft niet alleen B. beschuldigd, maar daarbij ook meermaals zijn foto en naam geplaatst. Een rechter kan oordelen dat dat disproportioneel is en daarmee onrechtmatig."

Kort geding

"Ik kan me voorstellen dat de advocaat van B. nu wil schikken", zegt Meindersma. "Als het tot een kort geding zou komen, wil de rechter namelijk weten of de verhalen die over B. de ronde gaan, inderdaad kloppen."

Meindersma haalt hierbij het "Barbra Streisand-effect" aan, vernoemd naar de zangeres die vijftien jaar geleden fotografen aanklaagde omdat ze luchtfoto's hadden gemaakt van haar woning in Malibu. Streisand beweerde dat haar privacy was geschonden, maar juist door haar aanklacht, trok ze de aandacht naar zich toe.

Het is lastig wat de rechter in zo'n geval zal oordelen. "Uiteindelijk zal van doorslaggevend belang zijn of de beschuldigingen echt op feiten zijn gebaseerd. Daarnaast zal een rol spelen of Gordon zijn berichten heeft geplaatst om anderen te behoeden voor B., of dat je het moet zien als een wraak van een teleurgesteld vriendje. Eigenlijk als een soort wraakporno, maar dan zonder de porno."