Precies een jaar na de zelfmoord van Herman Brood verschijnt op 11 juli De Sprong, In Memoriam Herman Brood, ter nagedachtenis aan de zanger/kunstenaar. Het boek is samengesteld door weduwe Xandra en zus Beppie. Ook is er deze zomer in het Cobra Museum in Amstelveen de tentoonstelling 'Herman Brood, de schilder', waar ook een boek van verschijnt met onder meer 150 afbeeldingen van schilderijen en tekeningen.
Herman Brood