Gert Verhulst (49) wist dat zijn relaties met de voormalig K3-zangeressen Josje en Karen veel media-aandacht zouden genereren. Maar hij vond dat vooral voor zijn kinderen niet echt wenselijk.

"Zowel Karen als Josje en ik wisten vooraf wat er ons boven het hoofd hing", zegt de Studio 100-directeur in een interview in Humo.

"Wij waren een droom voor de pers, hè? Er werd al 25 jaar over mij geschreven, ik wist al dat de impact van dat soort verhalen beperkter is dan je vreest. De mensen vergeten snel. Ik hád een relatie met Karen en later met Josje: dat was dus wáár, en ik heb geen probleem met feiten in de pers. Maar dat soort persaandacht is vooral niet leuk voor je kinderen."

Verhulst heeft twee kinderen uit een huwelijk dat in 2003 is gestrand. Enkele jaren daarna had de ondernemer een relatie met Karen Damen, die vier jaar standhield. In 2012 was Verhulst enkele maanden samen met de Nederlandse zangeres Josje Huisman.

Normale jeugd

Toch heeft de Samson en Gert-bedenker nooit verantwoording over zijn relaties aan zijn, nu jongvolwassen,kinderen af hoeven leggen. Zijn zoon Viktor heeft op dit moment een relatie met een van de huidige K3-zangeressen Marthe De Pillecyn.

"Mijn kinderen hebben mij nooit op mijn liefdesleven aangesproken, we zijn altijd samen sterk geweest. Vóór mijn scheiding was ik vooral een afwezige vader, maar daarna woonden mijn kinderen om de week bij mij en is alles veranderd."

Volgens Verhulst hebben zijn kinderen nu meer invloed op de manier waarop zij in de media komen.

"Nu krijgen mijn kinderen zelf aandacht van de pers. Ze kunnen zelf uitmaken of ze dat willen of niet, maar ik heb er altijd voor gezorgd dat ze een zo normaal mogelijke jeugd hadden: ik heb ze heel lang uit de bladen weten te houden."