Tv-medium Derek Ogilvie is naar de rechter gestapt omdat RTL opzettelijk inkomsten uit zijn theatertour zou hebben achtergehouden. De Schot wil dat via een gang naar de rechtbank alsnog krijgen.

"Twee weken geleden hebben ze mijn claim ontvangen, de procedure loopt", zegt Ogilvie donderdag in De Telegraaf.

Na het succes van zijn tv-programma's gaf Ogilvie zo'n driehonderd theatershows door het land, die eveneens door RTL werden geproduceerd. Volgens Ogilvie zou hij een vast percentage van de opbrengsten krijgen, maar is daar iets mis gegaan.

"Jarenlang heb ik gewerkt met een bedrijf dat ik vertrouwde", zegt hij. "Maar nadat ik er vertrok, ontdekte ik dat mij lang niet alles betaald was waar ik recht op had. Sterker nog: er werden grote bedragen voor me achtergehouden. Ik vind dat beangstigend." Om hoeveel geld het gaat, wil Ogilvie niet zeggen.

Getuigen

"RTL heeft natuurlijk wel wat betaald, maar in het seizoen 2015/2016 kreeg ik informatie dat het management van RTL opzettelijk bedragen, inkomsten van de theatertour, had achtergehouden. Twee keer ben ik naar RTL in Hilversum gegaan voor uitleg. Maar twee keer werd ik ook dringend verzocht het gebouw te verlaten", aldus Ogilvie.

Zestien maanden lang heeft zijn juridische team RTL gevraagd naar de financiën en is tot zes keer gevraagd inzicht in de boeken te geven, zo vertelt het tv-medium. "Maar ze hebben steeds geweigerd. Daarom zijn nu de eerste getuigen gehoord voor de rechtbank in Lelystad. Sommige RTL-medewerkers hebben daarin bevestigd dat er zowel geld als informatie is achtergehouden. Vorige maand hebben ze me daarop een bedragje aangeboden, op voorwaarde dat ik dit zou stoppen. Maar daar ga ik niet mee akkoord, nu ga ik door."

Reactie RTL

RTL laat in een reactie weten dat de zender een zakelijk verschil van mening met Ogilvie heeft.

"We betreuren dat Derek na een jarenlange succesvolle samenwerking deze route kiest alsmede de vele feitelijke onjuistheden in de Telegraaf.  RTL heeft wel degelijk transparantie getoond en inzage in alle stukken gegeven gedurende onze samenwerking en ook na het aflopen van zijn contract. We waren er graag samen met Derek uitgekomen, maar zien de zaak met vertrouwen tegemoet."