Rapper Typhoon gaat in op de uitnodiging van minister Van der Steur om te helpen bij het verbannen van etnische profilering. Eerder werd hij door de politie aan de kant gezet omdat "zijn profiel" niet overeenkwam met "de dure auto" waarin hij reed.

Wel plaatst de rapper een kanttekening bij het accepteren van de uitnodiging: "Mits het op structurele wijze gaat gebeuren en niet als snelle pleister zal dienen voor een dieper liggend probleem in Nederland", schrijft hij op Instagram.

Van der Steur besloot dinsdagmiddag Typhoon uit te nodigen om mee te werken aan een bewustwordingscampagne. De minister van Veiligheid en Justitie wijst erop dat er binnen de politie trainingen worden gegeven die agenten bewust moeten maken van hun vooroordelen. 

"Je moet er nooit vanuit gaan dat er nooit meer fouten worden gemaakt, maar het is de de bedoeling dat elke politieagent in Nederland goed is opgeleid om de juiste afwegingen te maken. Onder heel moeilijke omstandigheden. Dat daarbij fouten worden gemaakt, zullen we moeten blijven accepteren. Maar de kans daarop moet zo klein mogelijk zijn", aldus de bewindsman na afloop van het vragenuur.

Video: Van der Steur: "Etnisch profileren komt voor bij politie"

Van der Steur: "Etnisch profileren komt voor bij politie"
Van der Steur: "Etnisch profileren komt voor bij politie"

Staande gehouden

Typhoon werd afgelopen maandag staande gehouden. "De dienstdoende agent (vriendelijke vent, daar niet van) gaf toe dat hij bevooroordeeld was", schreef Typhoon maandag op zijn Instagram-pagina. "Hij hield er rekening mee dat het drugsgeld kon zijn."

Dinsdagochtend bood de politie Zwolle haar excuses aan en zei de onterechte controle te betreuren.

"Wij mogen niet selecteren op uiterlijk of afkomst en daarom vonden wij het belangrijk om deze kwestie direct op te helderen. De betrokken agenten waren zich zeer bewust van hun inschattingsfout en gaven dit ook direct ruiterlijk toe. Nu gaat het erom dat we ervan leren en dat gaan wij zeker doen. Typhoon kan rekenen op onze excuses", liet de politie dinsdag weten.

Van der Steur betreurt de staandehouding, maar put hoop uit de reactie van de Zwolse politie. "De reactie getuigt van zelfreflectie. Het is van belang dat hier lering uit wordt getrokken."