Sean Penn ziet af van verdere juridische stappen tegen Empire-regisseur Lee Daniels die hij vorig jaar nog aanklaagde voor smaad. Lee Daniels heeft publiekelijk excuses aangeboden voor zijn insinuaties dat Penn losse handjes zou hebben.

''Het spijt me dat ik je heb gekwetst, Sean. Daarvoor verontschuldig ik me en ik neem mijn roekeloze uitspraken die ik over je deed terug'', zei Daniels woensdag in een openbare verklaring.

Zijn verontschuldiging gaat gepaard met een forse donatie aan een goed doel, schrijft Deadline. Daarmee komt aan de smaadzaak die Penn in september aanspande een einde.

De Amerikaanse acteur eiste 10 miljoen dollar, omdat Daniels hem in een interview met The Hollywood Reporter als voorbeeld had genoemd als iemand de vrouwen mishandelt. ''Hoe achteloos van me. Je ben iemand die ik beschouw als vriend, een briljante acteur en een ware Hollywoodlegende en mensenvriend."

Aanvaard

Sean Penn heeft woensdag een eigen verklaring afgegeven. ''Ik aanvaard de oprechte verontschuldigingen van Lee en waardeer de oprechte wijze waarop hij die brengt." Penn laat ook weten de donatie aan het goede doel voor projecten in Haïti erg te waarderen.

Daniels verklaarde nog meer: ''Ik ben ook wel eens onderwerp geweest van valse beschuldigingen. Mijn belangrijkste rol is die van vader. Ik vind het belangrijk mijn kinderen te leren om roddels te onderscheiden van feiten. Door roddels als feiten te presenteren kan erg beschadigend en pijnlijk zijn."