Robert Downey Jr. ziet zichzelf niet als iemand die een goed voorbeeld is voor anderen. Dat schrijft hij in de brief die hij indiende bij de rechter met het verzoek hem weer een leeg strafblad te geven.

Die brief is in handen gekomen van TMZ.

"Ik beschouw mezelf niet als een rolmodel, maar ik geloof oprecht dat de beperkingen die ik nu heb door voorvallen uit het verleden niet passen bij de manier waarop ik mijn tweede leven leid."

De acteur noemt de reden waarom hij om gratie vraagt 'tweeledig'. "De eerste is om te voorkomen dat mijn familie last heeft van de gevolgen van een vader en echtgenoot met een strafblad. De tweede is dat ik nu zonder enig voorbehoud kan zeggen dat ik ben gerehabiliteerd, ik gebruik niet meer."

Drugsbezit

Downey Jr. kwam in de jaren 90 verschillende keren met justitie in aanraking wegens drugsbezit en dronkenschap. Hij zat zestien maanden in de cel en dat hielp hem naar eigen zeggen om een "productief lid van de samenleving" te worden.

De rechter heeft hem intussen gratie verleend, waardoor hij met een schone lei verder kan.