De Belgische koning Filip heeft in een televisietoespraak gezegd dat sociale media tot oppervlakkige relaties kunnen leiden.

Volgens de koning brengen sociale media ons dichter bij elkaar en is de snelle ontwikkeling van het internet "fascinerend", maar de door hem aangeduide "hyper-connectiviteit" zou ook zijn schaduwkanten hebben.

"Soms overspoelt het virtuele ons leven, alsof de hele wereld bij ons binnenvalt zonder dat wij daar om gevraagd hebben. In de virtuele wereld bestaan tijd en ruimte nog amper en dat zet er ons toe aan om àlles te willen en wel onmiddellijk", aldus de koning ter gelegenheid van de Belgische Nationale Feestdag op dinsdag 21 juli. 

"Dit kan leiden tot oppervlakkige relaties, die het menselijke cement niet de tijd geven om 'zich te binden', zodat wij daar duurzaam op voort kunnen bouwen. Bovendien bereikt dit overaanbod aan informatie ons vaak in de vorm van een geformatteerd ‘kant-en-klaar denken’, soms ten koste van het eigen denkvermogen."