Oprah Winfrey krijgt felle reacties op eerdere uitspraken over de Ferguson-protesten. In een interview gaf ze aan dat ze vond dat het de demonstranten aan leiderschap ontbrak.

Dat meldt The Hollywood Reporter.

"Ik hoop dat hieruit een soort leiderschap ontstaat dat zegt: dit willen wij, dit moet er veranderen, dit zijn de stappen die we moeten ondernemen en dit is wat wij ervoor over hebben", vertelt Winfrey.

Momenteel maakt Winfrey de film Selma, over het leven van Martin Luther King en de rassenhaat. "Ik denk dat je uit onze film kunt opmaken dat strategische en vreedzame bedoelingen nodig zijn als je echte verandering wilt bewerkstelligen," aldus Winfrey.

Kritiek

De opmerkingen van Winfrey vielen niet bij iedereen in even goede aarde. "Als Oprah geen leiderschap in Ferguson ziet, is dat omdat ze niet echt goed kijkt", reageren mensen op Twitter. Een ander schrijft: "Opnieuw toont een zwarte beroemdheid hoe ze ernaast zitten. Dus terwijl Oprah zoekt naar een ouderwets model van leiderschap, werken wij verder."

Velen vinden dat Oprah's film meelift op de actuele gebeurtenissen en protesten. "Oprah heeft de protesten en zijn leiders geromantiseerd en ziet Selma als een blauwdruk van ons. Dit gaat gewoon om de verkoop van kaartje," wordt er getwitterd.