Justin Bieber heeft woensdag schuld bekend aan deelname aan een illegale straatrace en verzet bij zijn arrestatie. 

Bieber bekent schuld aan onvoorzichtig rijden en verzet bij arrestatie. Hiervoor ontvangt hij een minder strenge straf dan voor de originele aanklacht voor rijden onder invloed.

Ook heeft de zanger ingestemd met een woedebeheersingscursus en een donatie van 50.000 dollar, naast het betalen van de gerechtelijke boetes. 

De Canadese zanger werd in januari in Miami Beach gepakt. Toen hij zich verweerde tijdens zijn arrestatie bleek dat hij stoned was en geen rijbewijs bij zich had.

Bieber wees in februari een schikking in deze zaak af omdat hij geen zin had in onaangekondigde drugstests.

Overzicht: de juridische problemen van Justin Bieber