Frans Bauer kan ruim 200.000 euro tegemoet zien van de Nederlandse Energie Maatschappij, waarvoor hij het gezicht van een reclamecampagne was.

Het energiebedrijf heeft zich niet gehouden aan afspraken met de zanger en moet een schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. 

Bauer ging in 2009 aan de slag voor de Nederlandse Energie Maatschappij en was onder meer te zien in reclamespotjes. De stroom- en gasleverancier zegde de samenwerking echter vroegtijdig op, waardoor de zanger inkomsten misliep. Daarop stapte hij naar de rechter. 

De rechtbank bepaalde deze week in de bodemprocedure dat Bauer recht heeft op een schadevergoeding van twee ton en vergoeding van de proceskosten. Eerder was al bepaald dat het energiebedrijf zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 

De Nederlandse Energie Maatschappij is 'natuurlijk niet blij' met de uitspraak en houdt het op 'een verschil in inzicht' met het management van de zanger. "We hebben de samenwerking met Frans wel als prettig ervaren." Bauers management wil niet inhoudelijk ingaan op de kwestie.