GEFFEN - Oranjespits Ruud van Nistelrooij en zijnjeugdvriendin Leontien Slaats zijn getrouwd. Tientallen pupillenvan de plaatselijke voetbalclub Nooit Gedacht vormden een erehaagvoor hun idool en zijn aanstaande bij de ingang van de MariaMagdalenakerk in Geffen, waar het huwelijk is ingezegend. Eerder opde dag is het paar voor de wet getrouwd in het nabijgelegen Heesch.

Dranghekken hielden het massaal toegestroomde publiek op eenafstand. Om half negen waren in Geffen al de eerste fans van destervoetballer gesignaleerd. Veel belangstellenden namen spandoekenmee met daarop felicitaties aan het bruidspaar. Ook in het dorpzelf waren veel versieringen en felicitaties aangebracht. Volgensde politie waren er in Geffen tussen de 2500 en 3000 mensen op debeen.

Het publiek was niet alleen voor het bruidspaar gekomen. Elkeberoemdheid die de kerk binnenging, werd luid toegejuicht.Collega-voetballers Jaap Stam, Ronald Waterreus, Paul Bosvelt,zwemmer Pieter van den Hoogenband en Alex Ferguson, manager vanManchester United, de huidige club van Van Nistelrooij, viel dezeeer te beurt. Willem van Hanegem heeft het begin van de ceremoniemoeten missen. De oud-international kwam bijna een kwartier te laataanzetten.

'Bruidsmeisjes'

Enkele meisjes deden met een spandoek met de tekst 'Mogen wijmee als bruidsmeisjes', een vergeefse poging om dehuwelijksceremonie in de kerk te mogen meemaken. Op het Dorpspleinstond een hijskraan met een metersgroot voetbalshirt van de clubNooit Gedacht, waar Ruud van Nistelrooij ooit op 6-jarige leeftijdzijn loopbaan begon. Om het feestje voor de bezoekers wat langer telaten duren en het publiek wat te spreiden, was er op hetDorpsplein muziek en voor de kinderen een draaimolen.

Een woordvoerder van de gemeente Maasdonk, waar Geffen ondervalt, was tevreden over het verloop van de festiviteiten. "Wewisten absoluut niet wat we moesten verwachten. Hoe verder hetNederlands elftal het schopte op het EK, hoe meer mensen er zoudenkomen. Het is hier maar klein, dus we hoopten dat we het onder de belangstellenden zouden houden."

Witte duiven

Na de kerkelijke inzegening zijn buiten de kerk twee witteduiven losgelaten. Het paar is daarna vertrokken naar de Orangeriein Den Bosch, waar de genodigden de gelegenheid hebben gekregen omde bruid en bruidegom te feliciteren.

Rolls-Royce

Eerder op de dag kwamen de voetballer en zijn bruid onder luidgejoel in een witte Rolls-Royce versierd met roze en witte rozenaan bij het raadhuis van Heesch. Het paar is officieel ingeschrevenin de Brabantse plaats en trouwden er voor de wet.

Gestoken in een crèmekleurig pak liep de breedlachende bruidegommet zijn aanstaande echtgenote de trappen op van het bordes van hetraadhuis van Heesch. De bruid droeg een lange jurk in gebroken witmet een haltersluiting en een lange sluier. Bij het burgerlijkhuwelijk was voornamelijk familie van het bruidspaar aanwezig.

Dranghekken

De omgeving van het raadhuis was afgezet met dranghekken,waarachter het publiek zes rijen dik stond. Volgens de politie inHeesch waren ruim 1500 belangstellenden op het huwelijk van deinternational afgekomen. In het centrum van Heesch had deplaatselijke middenstand de winkels versierd met spandoeken waaropgelukwensen voor Ruud en Leontien staan. Een plaatselijke bakkerverkocht voor de gelegenheid Ruud en Leontien tompoucen en -taartenen speciale weddingcakejes.