HILVERSUM - Het Landelijk Team Kindermoord, de tv-programma'sOpsporing Verzocht en Vermist en Frans Bauer gaan samenwerken omeen twaalf jaar oude vermissingszaak op te lossen. Het gaat om dezaak van Willeke Dost die op 15 januari 1992 verdween als meisjevan vijftien.

In het holst van de nacht verdween Dost uit de boerderij inKoekange, waar ze woonde met haar pleegouders. Er ontbraken alleenwat kleren en een foto van Willekes overleden moeder. De ouders vanhet meisje kwamen tijdens de kerstdagen van 1976 om het leven dooreen auto-ongeluk. Willeke Dost was destijds nog een baby.

Vragen

Sinds de verdwijning in 1992 zitten de pleegouders van hetmeisje en de recherche met een reeks vragen. Allereerst wil menweten of ze nog leeft. Willeke zou op zoek kunnen zijn gegaan naareen onbekende halfbroer in Duitsland. Ze zou kunnen zijn gevlucht,of weg zijn gegaan met een vriendje. Ook kan niet wordenuitgesloten dat ze slachtoffer werd van een misdrijf.

De politietoont de komende week tijdens de uitzendingen van deopsporingsprogramma's zogeheten verouderingsfoto's van WillekeDost. Daarop is te zien hoe Dost er op het moment mogelijk uitziet.

Lied

In de uiterste poging om het meisje te vinden, is ook een rolweggelegd voor de volkszanger Frans Bauer. In de uitzending vanVermist vrijdag zingt hij een speciaal lied. In deze uitzendingstaat de zaak van Willeke Dost centraal.

Maandag besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan deverdwijningszaak van Willeke. Dinsdag heeft de Internationale Dagvan de Vermiste Kinderen plaats. Die dag verzorgt Vermist een extrauitzending, waarin nogmaals aandacht wordt besteed aan dezaak-Dost.