AMSTERDAM - Het is niet onwaarschijnlijk dat BNN per 1 september volgend jaar van de buis verdwijnt. Dat blijkt uit het debat in de Eerste Kamer van dinsdag over het terugbrengen van ledenaantallen van publieke omroepen tot 150.000. Staatssecretaris Medy van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had daarvoor een wetsvoorstel ingediend. CDA, PvdA, Christenunie en SGP dreigen volgende week dinsdag tegen het terugbrengen van ledenaantallen te stemmen. Nu moeten publieke omroepen minimaal 300.000 leden hebben.

Dat betekent dat BNN met een ledenaantal van 224.000 uit het publieke bestel verdwijnt. De peildatum voor ledenaantallen was 1 maart van dit jaar. De Tweede Kamer en het kabinet stemden met de wet in, maar de wet lijkt er niet door te komen bij de Eerste Kamer. De partijen samen hebben met 46 zetels een ruime meerderheid in de Eerste Kamer.

CDA'er Woldring die zegt niet tegen BNN te zijn vindt de kwaliteit van de wetgeving belangrijker dan het behoud van BNN. "Iedereen denkt dat de Eerste Kamer slaapt maar nu bewijzen we dat we klaarwakker zijn. Van der Laan probeert met een noodwetje BNN te behouden, maar ondermijnt daarmee de kwaliteit van de publieke omroep. Volgens verschillende rapporten zijn kijk-, luister- en waarderingscijfers steeds belangrijker en ledenaantallen minder, maar dat zegt niet dat we door middel van noodwetjes de huidige situatie moeten veranderen."

Dilemma

Volgens PvdA'er Agaath Witteman bevindt de publieke omroep zich op een helling en is het belangrijk dat het bestel wordt aangepakt. "De kwaliteit van de publieke omroep is belangrijker dan BNN binnen het bestel te houden. We kunnen niet twee heren dienen, BNN behouden door de ledentallen te verlagen en de kwaliteit van de wetgeving vasthouden." Witteman laakt het beleid dat pas in 2010 het bestel kan worden veranderd ondanks duidelijke aanwijzingen dat het huidige bestel niet functioneert. Zij zegt zich verscheurd te voelen door het dilemma.

BNN-voorzitter Gerard Timmer zegt het goed te vinden dat de discussie wordt gevoerd, maar kan het niet verkopen aan de achterban dat het nu toch stuk loopt op het ledenaantal. Hij vraagt zich af wat de Eerste Kamer is bereid op te geven om een omroep met jong publiek vast te houden. "Ik zou een andere afweging maken die beter bij het tijdsbeeld past."

Woldring adviseerde Van der Laan te zoeken naar een tijdelijke ontheffing van het ledenaantal voor BNN binnen de bestaande wet. Hij wil daarmee tijd rekken om te kijken wat kan worden gedaan met de resultaten van het RinnooyKan-rapport en het advies van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering. De rapporten zouden aansturen op een totale verandering van het omroepbestel. Ook vroeg Woldring om uitstel van behandeling.

Nadat de Tweede Kamer en het kabinet met de wet instemden werden massale acties gehouden om bij het ledenaantal van 150.000 te komen. Volgens de BNN-voorzitter is binnen de huidige wet geen ruimte voor een tijdelijke ontheffing. "Althans wij hebben het nog niet gevonden." Hij vindt de noodwet van Van der Laan een goede manier om meer tijd te creëren.