LONDEN - De beheerder van de Parijse begraafplaats PèreLachaise zou graag van het graf van de Doorszanger Jim Morrison afwillen. "We zouden hem eruit willen schoppen, omdat we hem hierniet willen, zoveel problemen veroorzaakt hij", zei de beheerdervan de begraafplaats, Christian Charlet, tegen de Britse krant TheGuardian van dinsdag.

De aanwezigheid van de stoffelijke resten van de in 1971overleden zanger zorgt al tientallen jaren voor problemen alsvernielingen, vervuiling en herrie. Om te voorkomen dat de overlastde perken te buiten gaat, heeft de begraafplaats bewaking van hetgraf ingesteld om de rijen fans tot de orde te roepen.

Père Lachaise, dat deze maand zijn tweehonderdjarig bestaanviert, is een van de belangrijkste toeristentrekkers van de Fransehoofdstad. Alleen de Nôtre Dame, de Eiffeltoren, het Louvre en hetCentre Pompidou tellen meer bezoekers. Meer dan twee miljoen mensenbezochten de begraafplaats vorig jaar.

Seks

Velen gaan naar de gravenvan beroemde Fransen, maar de meesten komen voor een bezoek aan dezanger van de Doors. Zij laten souvenirs achter, van bloemen totsigarettenpeuken, en naar verluidt gaven sommigen zich op of bijhet graf over aan drugsgebruik of seks.

De nabestaanden van personen die in de omgeving van Morrison teraarde zijn besteld, vroegen enkele jaren geleden al of de zangerniet kon worden opgegraven en 'naar huis gestuurd'. Dat bleek nietmogelijk, want in tegenstelling tot bij veel andere graven rust opdat van Morrison een eeuwigdurend grafrecht.