HILVERSUM - Televisiepresentator en regisseur Ralph Inbar ismaandag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn omroep, deTROS, op verzoek van zijn familie bekendgemaakt. Ralph Inbar wasonder meer de maker en presentator van het programma Bananasplit.Hij was al enige tijd ziek.

Ralph Inbar werd op 24 december 1938 geboren. Na zijn schooltijdvertrok hij naar Israël waar hij de Kunstacademie succesvoldoorliep. In Parijs studeerde hij aan de filmacademie en ging ervoor de Franse televisie werken.

In 1964 keerde de televisiemaker terug naar Nederland waar hijvoor de VARA de rechtstreeks uitgezonden shows van Rudi Carrellregisseerde. Ook was hij regisseur van het eerste Nederlandsepopprogramma Fenklup dat werd gepresenteerd door Sonja Barend, metwie Inbar drie jaar getrouwd is geweest.

Gouden Roos

In 1972 kwam de regisseur in dienst van de TROS en voor dieomroep maakte hij programma's als Music All In, de Martine BijlShow, TV Privé, Bananasplit en TV Masqué. Voor dat laatsteprogramma kreeg de maker in 1992 de Gouden Roos op hettelevisiefestival Montreux.

In 1997 beëindigde Inbar zijn relatie met de TROS en begon voorzichzelf. Als artistiek directeur leidde hij in 1999 het EurovisieSongfestival dat in Jeruzalem werd gehouden. Drie jaar later werdhij als bekroning voor zijn televisiewerk benoemd tot Officier inde Orde van Oranje-Nassau.

Vrede

Ralph Inbar heeft twee periodes van zijn leven in Israëlgewoond. Hij was er grondlegger van de nationale televisie.Directeur R. Naftaniel van het Centrum Informatie DocumentatieIsraël (CIDI) zei in een reactie dat Inbar daarom in Israëlminstens zoveel bekendheid en waardering genoot als in Nederland.Met zijn joodse achtergrond heeft Inbar zich altijd strijdbaargemaakt voor vrede in het Midden-Oosten, aldus Naftaniel.

Hijpresenteerde vorig jaar nog een bijeenkomst in Tuschinski tergelegenheid van het 55-jarig bestaan van de staat Israël. Naftanielnoemde het overlijden van Inbar een groot verlies voor de gematigdestem in het joods-palestijnse conflict. "Ralph was een duif",aldus Naftaniel voor wie de dood van de televisiepresentator eenonverwachte schok is.

Groot verlies

De TROS noemt het plotselinge overlijden van Ralph Inbar een"groot verlies". De omroep roemt de televisiepresentator als eenzeer geliefde en gewaardeerde collega en een groot vakman. Deomroep heeft donderdag de programmering aangepast om aandacht aanInbar te besteden.

Tros Middag Magazine staat in het teken van hetoverlijden van de programmamaker. Ivo Niehe brengt om 20.00 uur eenhommage aan Inbar. Ook wordt 's avonds de uitzending van TV Masquéuit 1992 herhaald waarmee Inbar een Gouden Roos in Montreux won.

De familie van Inbar wil niet zeggen waar hij is overleden.Ralph Inbar wordt later deze week in zeer besloten kring begraven.Waar en wanneer dit precies zal zijn, was maandagavond nog nietduidelijk.