DEN HAAG - Koningin Beatrix is maandag 73 jaar geworden. Met deze leeftijd is ze een van de oudste staatshoofden die Nederland ooit heeft gekend. Alleen koning Willem III kon haar evenaren. Hij stierf in 1890 als regerend vorst, toen hij 73 jaar was.

Met haar 73 jaar is Beatrix een van de weinige Nederlandse vrouwen die nog betaald werk doen.

Er zijn in ons land slechts tweeduizend andere 73-jarigen die nog betaald werk verrichten en meer dan twaalf uur per week aan het werk zijn, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meerderheid van de werklustige senioren zijn mannen.

Koningin Juliana was 70 toen ze op de 42e verjaardag van haar dochter en opvolgster Beatrix in 1980 bekendmaakte dat ze ermee ging stoppen omdat ''haar krachten gingen afnemen''. Juliana zat toen 32 jaar op de troon. Beatrix heeft er nu 31 jaar op zitten als staatshoofd.

In Europa behoort Beatrix qua leeftijd tot de middenmoot. De monarchen van Groot-Brittannië, België, Spanje en Noorwegen zijn (net) wat ouder dan de Nederlandse vorstin.

Bekijk alle reacties op Twitter via NUlive