AMSTERDAM - Hij heeft er sterk over getwijfeld, maarVARA-programmamaker Jack Spijkerman gaat ook in het nieuwe jaardoor met het televisieprogramma Kopspijkers. Dat vertelde hijmaandagavond in Amsterdam bij de presentatie van zowel een boek alseen dvd over het zeer populaire Nederland 3-programma.

In een interview met Opzij stelde de programmamaker onlangs datKopspijkers zou stoppen. Zover is het niet gekomen. Wel stoppen decabaretiers Paul Groot en Owen Schumacher na 31 december met hunbijdrage aan de show, omdat ze in een toneelstuk gaan spelen. Datwas voor Spijkerman een reden om aan het doorgaan van de uitzendingte twijfelen. Maar in de acht jaar dat Kopspijkers nu bestaat, ishet cabaretteam wel vaker van samenstelling veranderd.

Vanaf maart maakt Kopspijkers een doorstart met gekketv-fragmenten, een vers cabaretteam en een raar spel. Of dat hetbestaande Kopspijkerspel is, is niet helemaal zeker.

Tijdens de presentatie stak Spijkerman de draak met de huidigediscussie over satire op tv. Zo presenteerde hij een logo (eenkroontje met daaronder een lach) waaruit bleek dat "lachen mocht,maar wel met mate". Frank de Grave, zelf vaak in het programmagepersifleerd, was bij de boek- en dvd-presentatie aanwezig.