LEIDSCHENDAM - De voor donderdag geplande getuigenis van het Britse supermodel Naomi Campbell voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone (SCSL) moet worden uitgesteld.

Dit heeft de verdediging van ex-president Charles Taylor van Liberia maandag geëist in een urgent verzoekschrift aan de rechters.

Volgens Taylors advocaat Courtenay Griffiths is het recht van Taylor op een eerlijk proces in het geding omdat SCSL-hoofdaanklaagster Brenda Hollis hem niet van tevoren alle informatie heeft gegeven waar hij recht op heeft.

Bloeddiamant

Hollis wil Campbell horen over een bloeddiamant die zij van Taylor zou hebben gekregen. Taylor ontkent dat hij ooit iets met bloeddiamanten te maken heeft gehad. Hollis wil aantonen dat Taylor onder ede heeft gelogen in de rechtszaal.

Oorlogen

Bloeddiamanten waren een belangrijke inzet van de gruwelijke oorlogen in West-Afrika in de jaren negentig. Gedrogeerde kindsoldaten vermoordden op grote schaal mensen.

Ook werden slachtoffers verminkt door ledematen af te hakken. Taylor staat terecht vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij oorlogsmisdaden in het buurland.

Samenvatting

Raadsman Griffiths herinnert in zijn urgente verzoekschrift aan de procedureregels van het hof. Die bepalen dat de aanklagers de verdediging tenminste zestig dagen vóór een getuigenis een schriftelijke samenvatting van de eerdere verklaringen van de getuige moeten geven.

''Alleen dan is de verdachte in staat om het kruisverhoor op een degelijke manier voor te bereiden'', aldus Griffiths.

Celstraf

Campbell heeft tot nu toe geweigerd met de aanklagers te praten en zegde pas toe naar Leidschendam-Voorburg te komen nadat de rechters haar hadden gedagvaard en hadden gedreigd met een celstraf of boete wegens minachting van het hof.

''De getuige heeft niet met de aanklagers gesproken'', schreef Hollis dan ook pas op 27 juli aan Griffiths, in de week voor de geplande getuigenis en niet twee maanden van tevoren, zoals de regels voorschrijven.

Volgens Griffiths moet Hollis zich alsnog aan de regels houden, eerst een verklaring van Campbell inwinnen en die tijdig aan de verdediging geven.