AMSTERDAM - Weekblad Privé gaat door het stof voor Peter R. de Vries. Het roddelblad publiceert een rectificatie waarin Privé toegeeft een 'onjuist en zeer grievend beeld te hebben geschetst'.

Ook betaalt het weekblad de misdaadverslaggever en zijn vrouw een schadevergoeding.

"Het was een schandelijk, laag-bij-de-gronds artikel dat louter was bedoeld om ons te beschadigen", oordeelde Peter R. de Vries.

Open huwelijk

Privé schreef eind juni een verhaal over het open huwelijk van de misdaadverslaggever. "Daarin werd gesuggereerd dat mevrouw De Vries ontevreden en ongelukkig is", licht de advocaat van het echtpaar toe.

Het stuk was gebaseerd op een anonieme bron. Het artikel had geen deugdelijke onderbouwing en was 'onzorgvuldig', erkent Privé deze week in de rectificatie. "De zogenaamde anonieme ingewijde was helemaal geen ingewijde", vertelt De Vries. "Veelzeggend over de kwaadaardigheid van het artikel was ook dat Privé in de gesprekken met mijn advocaat de naam van de auteur niet wilde prijsgeven."

Bedrag onbekend

Volgens de misdaadverslaggever ging het roddelblad zonder tussenkomst van de rechter over tot rectificatie. "Men durfde de gang naar de kort gedingrechter niet aan en rectificeert nu vrijwillig."

Het weekblad betaalt zowel Peter als zijn echtgenote een schadevergoeding. Over de hoogte van die vergoeding doet de advocaat van De Vries geen mededelingen.