AMSTERDAM - Sieneke hoeft niet meer te vrezen voor diskwalificatie van deelname aan het Songfestival wegens plagiaat. De muzikant die de componist van haar lied, Pierre Kartner, beschuldigde van plagiaat heeft zijn klacht ingetrokken. Volgens hem zijn er gepaste maatregelen getroffen.

Dick van Altena vond dat 'Ik Ben Verliefd - Shala Lie' wel heel veel weg had van 'Angelien', dat hij schreef in 1994. Daarop zocht hij contact met Kartner. "Ik heb altijd de intentie gehad om de zaak binnenskamers te houden", legt Van Altena uit op zijn website.

"Vanaf het begin is dit voor mij een principezaak geweest en geen geldkwestie." Toen Kartner geen gehoor gaf aan het verzoek stapte Van Altena naar de beschermer van auteursrechten Buma Stemra.

Netter afhandelen

Via de media vernam Van Altena dat het liedje van Sieneke uiteindelijk toch is aangepast. Voor de componist is de zaak nu afgedaan. Al had de kwestie wat hem betreft nettter kunnen worden afgehandeld.

"Als men mij simpelweg had gemeld dat de aangepaste versie de definitieve voor Oslo zou zijn, dan had ik misschien de gang naar Buma Stemra helemaal niet gemaakt."

Rust

Van Altena heeft de plagiaatprocedure stopgezet. Het is naar eigen zeggen nooit zijn bedoeling geweest om de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in gevaar te brengen. "Ik hoop dat er eindelijk rust in de tent komt, zodat iedereen, Sieneke voorop, zich nu kan concentreren en verheugen op Oslo."