BRUSSEL - Het Nederlands koningshuis is het op één na duurste van Europa. Dat heeft de Belgische politicoloog Herman Matthijs, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel, becijferd.

Het Nederlandse koningshuis kost 39,6 miljoen euro per jaar, aldus Matthijs dinsdag in de Vlaamse krant De Morgen. Alleen de Britten zijn duurder uit: zij zijn 46,6 miljoen kwijt aan hun koninklijke familie.

In Noorwegen bedragen de kosten ruim 28 miljoen, in België 13,7 miljoen, in Denemarken en Zweden een dikke 12 miljoen en in Spanje bijna 8,8 miljoen.

Het goedkoopst zijn de Luxemburgers uit: hun groothertog en familie staan jaarlijks voor 8,7 miljoen euro op de begroting.

Beveiliging

In de berekeningen van Matthijs zijn de uitgaven voor beveiliging, staatsbezoeken en onderhoud van paleizen buiten beschouwing gebleven. Worden die ook meegerekend dan stijgen de kosten van het Nederlandse koningshuis tot boven de 100 miljoen euro per jaar.

De Belgische hoogleraar sluit hiermee aan bij de methode die een ambtelijke werkgroep onder leiding van oud-minister van Financiën Gerrit Zalm in een vorig jaar verschenen rapport hanteerde.