DEN HAAG - De koningin was zo blij met Mabel. Bij de bekendmaking van de verloving in juni van dit jaar zei de vorstin: "Ik ben blij in Mabel een lieve en begaafde schoondochter te krijgen, die haar plek in ons gezin al op een natuurlijke manier heeft veroverd."

De koningin staat ondanks alle toestanden nog steeds achter Mabel, bleek afgelopen zondag. Toen nam ze haar omstreden aanstaande schoondochter openlijk mee naar de kerk. Beatrix, altijd zo bevreesd voor 'Engelse toestanden', zal aanvankelijk niet vermoed hebben de relatie van Mabel en topcrimineel Klaas Bruinsma zoveel stof zou doen opwaaien.

Grafkelders

Mabel Wisse Smit, al langer bekend als vriendin van prins Johan Friso, ging op 15 oktober 2002 tot veler verbazing mee in de koninklijke grafkelders onder de Nieuwe Kerk in Delft om prins Claus naar zijn laatste rustplaats te brengen. In het familiegraf daalde verder alleen de naaste familie af. Dat Mabel meemocht, maakte duidelijk dat zij zeer veel voor Friso en ook zijn familie betekende.

Ze ging mee als goede vriendin van de familie, aldus de RVD na afloop van de plechtigheid. Goede vrienden van de familie waren er echter te over en Margriet en Pieter moesten boven blijven wachten tot na de bijzetting. Het werd op die dag duidelijk dat Mabel Wisse Smit de vrouw van Johan Friso zou worden.

Zij werd op 11 augustus 1968 geboren in Pijnacker als dochter van Henk Los en Flos Kooman. Haar vader verdronk in de Loosdrechtste plassen toen zij negen jaar was. Haar moeder hertrouwde met Peter Wisse Smit, die enkele jaren geleden overleed.

Gooi

Mabel Wisse Smit heeft twee zusters: Nicoline (32) en Eveline (22). Mabel groeide op in het Gooi. In 1986 behaalde zij haar diploma aan het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum en in 1993 studeerde zij af aan de Universiteit van Amsterdam in economie en in politieke wetenschappen (cum laude).

Verenigde Naties

Tijdens haar studies deed zij diverse stages, waaronder bij het secretariaat van de Verenigde Naties in New York, bij Shell in Maleisië, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en bij de ABN-AMRO in Barcelona. Begin 1994 richtte zij de European Action Council for Peace in the Balkans op, een non-gouvermentele organisatie die zich inspande voor vrede, democratie en stabiliteit op de Balkan. Ze was er tot 1997 directeur van.

War Child

Diezelfde functie bekleedt Wisse Smit nu bij het Open Society Institute in Brussel. Dit instituut vertegenwoordigt in West-Europa het Soros Foundations Netwerk ter bevordering van democratie, mensenrechten en de promotie van de onafhankelijke rechtsstaat en in 1995 was ze medeoprichter van de Nederlandse Stichting War Child.

Sacirbey

In de jaren negentig was ze stevig bevriend met Muhamed Sacirbey, oud-ambassadeur van Bosnië bij de VN en voormalig minister. Nadat hij door mogelijke verduistering in opspraak was gekomen, nam ze afstand van hem.

In december 2002 stond Mabel als veelbelovende jongere op de lijst van het World Economic Forum, dat goed wereldburgerschap probeert te bevorderen. De organisatie komt jaarlijks met een lijst van honderd jongeren met wie in de toekomst rekening dient te worden gehouden.

Friso

Al bij het huwelijk van prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst in 2001 was er sprake van dat Mabel Wisse Smit dik bevriend was met prins Johan Friso. Wisse Smit behoorde bij dat huwelijk tot het bruidspersoneel, net als hij. Ze was ook van de partij bij het huwelijk van Alexander en Màxima in februari 2002 en bij het Koninginnedagconcert ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van koningin Beatrix in april 2003.

In juni volgde, vrij onverwacht op een maandagmiddag, de bekendmaking van de verloving. In oktober stak de stroom geruchten over een relatie met Klaas Bruinsma op. Mabel zei aanvankelijk hem te kennen van zeilwedstrijden, maar daarna erkende ze enkele keren de nacht op zijn boot de Neeltje Jacoba te hebben doorgebracht in gezelschap van anderen.