DEN HAAG - De rijksoverheid heeft zich niet bemoeid met het privéleven van Edwin De Roy van Zuydewijn, de ex van prinses Margarita.

Dat constateerde Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer woensdag in een onderzoek naar klachten van De Roy van Zuydewijn.

De Roy diende via zijn advocaat een klacht in bij de Nationale ombudsman, omdat hij meende door de overheid gedwarsboomd te zijn sinds hij wilde trouwen met Margarita.

De vermoedens van deze bemoeienis vinden echter geen steun in documenten of onder ede afgelegde getuigenverklaringen, aldus Brenninkmeijer. Daarmee is de klacht van De Roy ''niet gegrond''.

Bouwfonds

De ombudsman onderzocht twee voorvallen waarbij De Roy overheidsbemoeienis vermoedde. In 2001 zou Felix Rhodius, de toenmalige directeur van het Kabinet der Koningin, bij het Bouwfonds geprobeerd hebben informatie los te krijgen over de rol van De Roy bij het fonds.

Daarop zou de rijksrecherche een onderzoek bij het fonds hebben gedaan. Volgens De Roy van Zuydewijn kreeg hij hierdoor in 2002 geen opdrachten meer van het Bouwfonds.

Brenninkmeijer stelde vast dat Rhodius in 2001 wel informatie heeft ingewonnen over de rol van De Roy bij het Bouwfonds. Uit getuigenverklaringen blijkt echter niet dat er druk is uitgeoefend om de zakelijke relatie te verbreken, stelt de ombudsman.

Reclamespot

''De reden voor de beëindiging waren twijfels binnen het Bouwfonds over het nut van verdere samenwerking in verband met de kosten.'' De ombudsman stelde verder vast dat de rijksrecherche geen onderzoek heeft gedaan.

Een tweede klacht van De Roy ging over zijn deelname aan een reclamespot voor een overheidscampagne tegen alcohol in het verkeer.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zou in 2007 het reclamebureau hebben gezegd daar niet van gediend te zijn. Volgens de ombudsman heeft de RVD deelname aan die BOB-campagne niet gedwarsboomd.

Bekende Nederlanders

Er is een e-mail van het ene naar het andere reclamebureau waaruit kan worden afgeleid dat daarvan wél sprake is geweest.

Uit de getuigenverklaringen blijkt echter dat het hoofd campagnemanagement van de RVD telefonisch aan de directeur van het reclamebureau heeft meegedeeld dat er om inhoudelijke redenen bij de BOB-campagne geen bekende Nederlanders worden ingezet.'

De ombudsman heeft in totaal elf getuigen onder ede gehoord, onder wie (oud-)medewerkers van het Bouwfonds, de reclamebureaus en de rijksoverheid. Ook het Kabinet van de Koningin en Rhodius hebben volgens Brenninkmeijer hun medewerking verleend.

Verbijsterd

De Roy van Zuydewijn liet vanmorgen in een eerste reactie aan het televisieprogramma EénVandaag weten ‘verbijsterd’ te zijn en verder niet met de pers te willen praten vandaag.

Morgen zal hij in een persconferentie verdere toelichting geven. Alex Brenninkmeijer zal vanavond in EénVandaag zijn onderzoek uitgebreid toelichten.
.