WASSENAAR - Prinses Amalia zal waarschijnlijk sneller instromen in groep 3 van de basisschool dan gebruikelijk is, namelijk al na de zomervakantie.

Ze ging recent met enkele medeleerlingetjes naar groep 2 op de Bloemcampschool in Wassenaar.

Het gaat om kinderen van wie naar aanleiding van hun voortgang op school aangenomen wordt dat ze beter wat sneller kunnen instromen in groep 3 (de vroegere eerste klas van de 'grote school'). Deze gang van zaken is niet ongebruikelijk.

Testen

Het is puur in het belang van de kinderen zelf en gebeurt op initiatief van de school en niet van de ouders. Het erfprinsesje en haar groepsgenootjes moeten eind juni nog wel testen afleggen.

Amalia werd in december 2007 vier jaar en ging toen naar de Bloemcampschool.