AMSTERDAM - Prins Bernhard heeft er bij koningin Juliana in september 1956 zeer sterk op aangedrongen niet van hem te scheiden. De huwelijkscrisis was ontstaan door de spanningen rond de gebedsgenezeres Greet Hofmans.

Dat staat in het boek 'Juliana & Bernhard' van historicus Cees Fasseur over het huwelijk tussen de prins en de toenmalige koningin. Het boek wordt dinsdag in Den Haag gepresenteerd.

Bernhard schreef in een brief aan Juliana om vooral niet te scheiden, omdat daarmee 'onze familie de naam van een derderangs Balkanmonarchie zou krijgen'.

In het boek onthult Fasseur ook dat prins Bernhard tijdens zijn verblijf in Londen in de Tweede Wereldoorlog naast zijn al bekende vriendin lady Ann Orr nog een tweede vriendin had: lady Penelope Aitken.

Toegang

De historicus kreeg als eerste en voorlopig ook enige toegang tot de koninklijke archieven. De informatie die Fasseur hier tegenkwam, vormde de leidraad voor het boek. Fasseur beschrijft de relatie tussen Juliana en Bernhard vanaf hun kennismaking in 1936.

Tussen 1946 en 1956 waren er grote spanningen binnen het huwelijk 'door hofintriges en elkaar bestrijdende groepen en personen'. Oorzaak was gebedsgenezeres Greet Hofmans, die grote invloed had op Juliana.

Bernhard keerde zich tegen de activiteiten van Hofmans en zette haar op zeker moment paleis Soestdijk uit. Dat leidde tot een huwelijkscrisis.

Brief

Uiteindelijk werd de crisis afgewend door de volgens Fasseur 'cruciale brief' van Bernhard van 18 september 1956. Hij deed daarin een laatste beroep op zijn vrouw om niet te scheiden.

In het boek staat ook de integrale tekst van het geheime rapport van de commissie-Beel. Die commissie onderzocht de huwelijkscrisis. Het rapport is niet eerder openbaar gemaakt.

Bernhard en Juliana