AMSTERDAM - Carice van Houten en Halina Reijn overhandigen donderdag in Den Haag een petitie aan de commissie van Cultuur van de Tweede Kamer.

De actrices willen hiermee laten zien dat ze zich inzetten voor de kunst. Als er niet meer geld wordt vrijgemaakt voor deze sector gaan alle culturele instellingen er volgens hen op achteruit.

Minister van Cultuur Ronald Plasterk (PvdA) had ambitieuze plannen in zijn nota uit 2007 Kunst van Leven. Ondertussen is duidelijk dat de minister met zijn huidige beschikbare middelen het beleid niet kan uitvoeren.

Een aantal instellingen valt hierdoor tussen wal en schip en belangrijke taken kunnen niet meer of onvoldoende worden vervuld.

Dat constateerde Kunsten '92, een vereniging voor het behoud van kunst, cultuur en erfgoed waarvan meer dan vierhonderd instellingen lid zijn.

Debat

Donderdag om 14.00 uur is er een debat over het cultuurbeleid met de minister. Hieraan voorafgaand reiken de twee succesvolle Nederlandse actrices de petitie uit.