AMSTERDAM - Pas toen hij er niet meer omheen kon biechtte Bill Clinton aan zijn vrouw opdat hij wel degelijk overspel had gepleegd met Monica Lewinsky en dat debeschuldigingen daarover geen machinaties van de opposities waren om hem alspresident onderuit te halen. Dat schrijft Hillary Clinton in de langverwachtememoires over haar acht jaar in het Witte Huis die maandag verschijnen. Hetbesluit om met Bill getrouwd te blijven is een van de moeilijkste geweest vanhaar leven, zegt zij.

Volgens Hillary Clinton had zij de verzekering van haar man dat hij Lewinsky,die als stagiaire op het Witte Huis werkte, alleen maar had geholpen bij hetzoeken naar een baan en dat er geen sprake was van de seksuele relatie waar inde pers op werd gezinspeeld, maandenlang voor zoete koek geslikt. Op 15augustus 1998, toen de president zijn verschijning voor de Grand Juryvoorbereidde en besefte dat hij daar met de waarheid voor de dag zou moetenkomen, maakte hij zijn vrouw 's morgens wakker om zijn overspel op te biechten.

Hillary Clinton: Ik kon geen adem meer krijgen, ik begon te huilen en teschreeuwen. Ik was furieus en het werd met de minuut erger. Na haaruitbarstingen van woede en teleurstelling volgde een maandenlange periode vanijzige stilte tussen de echtelieden. In een vakantieverblijf waar het gezinzich na Clintons publieke afgang een tijdje terugtrok, was de hond de enige dieBills gezelschap zocht.

Uiteindelijk kwam Hillary tot de slotsom dat zij nog steeds van Bill hield,hoewel zij hem als echtgenote wel de nek om kon draaien.

Achteraf gezien denkt zij dat haar besluit om zich kandidaat te stellen voor deSenaat - zij werd als senator voor New York beëdigd in de maand dat BillClinton afscheid nam van het Witte Huis - de ommekeer teweeg heeft gebracht. Wepraatten weer over andere dingen dan de toekomst van onze relatie. Mettertijdbegonnen we ons allebei te ontspannen.

De memoires, Living History getiteld, worden door Simon & Schuster uitgebrachtin een eerste oplage van 1 miljoen exemplaren. De uitgeverij heeft HillaryClinton een voorschot van 2,9 miljoen dollar uitbetaald.