LONDEN - De politie van Los Angeles is een onderzoek begonnen naar het overlijden van de voormalige Beatle George Harrison. Dat Harrison aan kanker is overleden is niet aan twijfel onderhevig, maar er zijn zodanige twijfels aan de juistheid van de overlijdensakte dat er een onderzoek is geopend. Dit meldde de Britse krant The Times woensdag.

De advocaat Gloria Allred diende vorige week bij de justitie een aanklacht in tegen de familie van de overleden zanger omdat die zich schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte door een niet-bestaand adres in te vullen op de verklaring van overlijden. De openbaar aanklager gaf de politie opdracht uit te zoeken wat er is gebeurd.

Het overlijden van George Harrison op 29 november werd bekendgemaakt door een van zijn vrienden, Gavin de Becker. Hij vertelde dat de zanger bij hem thuis was gestorven aan kanker. Maar op de overlijdensakte van Harrison staat dat hij is gestorven op Coldwater Canyon in Beverly Hills, maar de Amerikaanse posterijen zeggen dat dat adres helemaal niet bestaat.

Ook bij de verstrooiing van de as van Harrison worden nu vraagtekens geplaatst. Kort na het overlijden van de zanger werd bekendgemaakt dat hij was gecremeerd en dat zijn as in India verstrooid zou worden op twee heilige plaatsen aan de rivier de Ganges.

Tal van Indiase hoogwaardigheidsbekleders hadden zich op de bekendgemaakte tijd en plaats verzameld voor de plechtigheid, maar de weduwe van Harrison en haar zoon Dani kwamen niet opdagen.

/ACHTERKLAPGeorge Harrison overleden (video)