AMSTERDAM - Hoofdredacteur van Veronica Magazine Michael Kroonbergs laat zich 24 uur perdag bewaken omdat hij zich bedreigd voelt door presentator Menno Buch. Datmeldt De Telegraaf donderdag.

Buch zou een boze brief aan Kroonbergs hebben gestuurd omdat Veronica Magazineniet over zijn nieuwe programma wil schrijven. De reden daarvoor is dat Buchzich laatdunkend heeft uitgelaten over de vakbonden die voor het personeelopkomen. Buch schrijft in zijn brief dat hij Kroonbergs zal achtervolgen ´totaan de poorten van de hel’. Hij eindigt zijn schrijven met het verzoek om nogeens in overleg te treden. "Ik zou het maar doen om erger te voorkomen", briestde presentator.

Buch zegt dat hij de boycot beschouwt als een beroepsverbod en dat hij dehoofdredacteur zal bestrijden waar hij kan. Kroonbergs heeft de brief als eendoodsbedreiging ervaren en heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook heeft hijhet ontslag van Buch geëist.